Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7883
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Autorski plan pracy wychowawczej

Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków. Z dotychczasowej praktyki szkolnej jako wychowawcy klasowego wiem, jak trudno jest ze starszymi dziećmi i młodzieżą rozmawiać o sprawach wychowania. Mówić tak, by nie były to słowa odbierane przez uczniów jako nic nie znaczące frazesy, pouczające "gderanie" starszych, którego mają dość w domu i szkole. Chodzi o to, żeby nie mówić do dzieci, ale z nimi rozmawiać, spowodować, żeby same chętnie wypowiadały się na różne, nie zawsze popularne tematy.

Na potrzeby swojej klasy opracowałam scenariusze takich spotkań klasowych, które pozwalają w sposób zaplanowany zrealizować cele wychowania, ujęte między innymi w "Podstawie programowej...", "Programie Wychowawczym Gimnazjum im. Jana Pawła II" oraz "Programie Profilaktyki Gimnazjum im. Jana Pawła II" - realizowanych w roku szkolnym 2010/ 2011.


REKLAMA

Mam nadzieję, że podczas zajęć na godzinach wychowawczych moi uczniowie będą pracować bardzo aktywnie i chętnie wypowiedzą się na określone tematy.

W pracy wychowawczej z uczniami motywem przewodnim jest dla mnie motto z przemówienia papieża Jana Pawła II: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi ale i dla drugich.

Motto to dotyczy najbardziej ludzkiego przedstawienia człowieka i tego, co moim zdaniem jest w człowieku najlepsze. Takie wartości starałam się uwzględnić w scenariuszach spotkań z moimi uczniami. Oprócz zaplanowanych przez mnie spotkań przewidziane są imprezy klasowe przygotowywane według scenariuszy uczniowskich. Są to spotkania z okazji zwyczajowo od lat organizowanych imprez, jak: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki itp. Ponadto niektóre godziny wychowawcze muszą być poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów klasowych a także podsumowaniu semestru i roku szkolnego.

Określony stopień sukcesu wychowawczego można osiągnąć jedynie przy współpracy wszystkich osób i instytucji biorących udział w wychowaniu. Wydaje się, że najbardziej związanymi z wychowaniem dziecka są rodzice i nauczyciele. Dlatego istnieje konieczność dobrej współpracy między tymi osobami. Szkoła nie może ani wyręczać rodziców w pracy wychowawczej, ani narzucać im swojego systemu wychowania. Powinna wsłuchiwać się w głosy rodziców, uwzględniać ich doświadczenia i potrzeby. Powinna też współpracować w zakresie wychowania z wszystkimi, którzy mogą jej pomóc (Kościół, Policja, psycholog, pedagog itp.).

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 29 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Monika Dawid
Zespół Szkół w Kochanowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 84 gości

reklama