Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7851
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

13 metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Niedorozwój umysłowy umiarkowanego i znacznego stopnia ujawnia się w czynnościach orientacyjno-poznawczych, emocjonalnych,intelektualnych, motorycznych i w całej osobowości dziecka. Występują nieprawidłowości i zaburzenia o różnych wymiarach i zróżnicowanym nasileniu w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, słuchowo-ruchowej, pod względem rozwoju mowy, w ogólnym rozwoju motorycznym.

Pracując z dziećmi upośledzonymi powinniśmy korzystać z wielu koncepcji, technik i metod nauczania, tak by dziecko miało swoją szansę rozwoju na miarę własnych możliwości.
Treść oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych dostosowywać do potrzeb i możliwości indywidualnych konkretnego dziecka. Celem zajęć jest przezwyciężenie trudności i kompensowanie braków (rozłożenie czynności złożonej na najprostsze elementy, wielokrotne powtarzanie przyswojonych wiadomości i umiejętności, usprawnienie manualne i wielosensoryczne).


REKLAMA

Wobec niektórych dzieci niepełnosprawnych ze środowisk zaniedbanych lub niewydolnych wychowawczo stosowane są intensywne działania i szczególne metody, np. zastępowanie rodziców w uczeniu samoobsługi, korygowanie zaniedbań. Zajęcia korekcyjno- terapeutyczne prowadzone są przez psychologa, nauczyciela pedagogiki specjalnej, nauczyciela ze specjalnością pedagogika korekcyjna, logopedę. Indywidualizacja działań powoduje wyrównanie szans dla dzieci niepełnosprawnych. Wychodząc z założenia, że żadne konkretne i jednostronne działanie nie rozwiąże wszystkich problemów dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami w rozwoju powinniśmy korzystać z wielu metod nauczania, aby każde dziecko, z którym dane jest nam pracować miało swoją szansę rozwoju. Oto niektóre najczęściej stosowane metody pracy z takimi dziećmi.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 110 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 125 gości

reklama