Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
78
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola współpracy rodziny z bursą

Rodzina od dawna jest przedmiotem rozważań filozofów, pedagogów, psychologów, socjologów. Platon pisał, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego oraz główną instytucją wychowawczą. August Comte twierdząc, że rodzina pełni podstawową rolę w społeczeństwie, nazwał ją pomostem między jednostką a społeczeństwem.

Rodzina jest pierwszym, naturalnym i trwałym środowiskiem wychowawczym każdego człowieka. Wysuwa się na plan pierwszy przed otoczeniem społecznym i grupą rówieśniczą.

Dziecko w środowisku rodzinnym wzrasta i rozwija się. Dom rodzinny jest miejscem, w którym dziecko stawia swoje pierwsze kroki, uczy się wrażliwości na piękno i krzywdę. W domu rodzinnym następuje w sposób naturalny przekazywanie wartości, do których należy piękno, dobro, prawda. Od rodziców dziecko uczy się mowy, myślenia, obcowania z drugim człowiekiem. Nabywa różnych umiejętności, uczy się tego, kogo lubić, kogo kochać, kogo unikać. Nikt i nic nie może zastąpić rodziny. Wpływ, jaki rodzina ma na wychowanie dziecka, ma oddźwięk w późniejszym jego całym życiu, również dorosłym.


REKLAMA

Na wychowanie w rodzinie składają się oddziaływania podejmowane świadomie i celowo, przebiegające samorzutnie, jak również te bez zaplanowania. To, jaki będzie efekt tych oddziaływań, zależy głównie od tego jaka jest ta rodzina. Jeśli rodzina jest trwała i spójna, a członków łączy więź miłości, zaufania, troski o wzajemne dobro i zaufanie, wtedy dom staje się miejscem, które kojarzy się zawsze z bezpieczeństwem i oparciem. Staje się miejscem, do którego zawsze z chęcią wracamy, w sposób dosłowny czy też we wspomnieniach. W innym przypadku, rodzina może być miejscem przeżywania stanów niepokoju, niepewności, rozczarowań.

Rodzina jest pierwszą szkołą dziecka. Z tej właśnie szkoły, w późniejszych latach życia, dzieci przechodzą do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej. Będąc w szkole średniej, młodzież często zamieszkuje w bursach. Jest to bardzo trudny okres życia dla rodziców i dla dziecka. Dlatego też, praca wychowawcza w bursie, nie może być oderwana całkowicie od środowiska rodzinnego. Internat czy bursa nie są alternatywą rodziny dla młodego człowieka, lecz koniecznością, wynikającą z podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Bursa zastępuje w tym momencie dom rodzinny dziecka na 5 dni w tygodniu, a nieraz i na dłużej. Współpraca bursy z rodzicami służy umacnianiu więzi wychowanków z placówką. Młodzież widząc zaangażowanie i aktywną współpracę swoich rodziców z wychowawcami, może utożsamiać bursę ze swoim domem, a to z kolei może wpływać na rozwój miłej atmosfery. Wychowanie w placówce obejmuje młodzież w okresie dojrzewania, a to, jak sądzę, wymaga ścisłego współpracowania wychowawców z rodzicami. Internat czy bursa, nie mają możliwości spełniania wszystkich funkcji rodziny. Nie są w stanie zastąpić więzów krwi, miłości rodzicielskiej. Mogą jedynie działać w ten sposób, by pobyt dziecka w placówce, był namiastką życia wśród najbliższych.

Pracując w bursie od 12 lat wiem, jak bardzo potrzebny jest kontakt z rodziną. Pierwszy taki kontakt, ma zazwyczaj miejsce w pierwszym dniu przybycia wychowanki do placówki. Rodzice są zazwyczaj zainteresowani miejscem i warunkami, w których ich dziecko spędzi najbliższe lata swojego życia. Dla nas, wychowawców, jest to okazja do pozyskania informacji, bowiem znajomość sytuacji życiowej dziecka, wpływa na efektywność pracy wychowawczej bursy.

Kolejne spotkanie ma zazwyczaj miejsce na zebraniu z rodzicami, organizowanym rok rocznie w miesiącu wrześniu lub październiku. Spotkania te, są organizowane głównie w celu zapoznania rodziców z trybem życia w placówce, z możliwościami rozwijania zainteresowań ich dzieci. Przedstawiana jest działalność sekcji i kół zainteresowań. Rodzice mają też możliwość włączenia się w pracę Zarządu Radu Rodziców, który jest jednym z organów placówki. Muszę z przykrością stwierdzić, że frekwencja na tym spotkaniu jest stosunkowo niska. Rodzice tłumaczą się brakiem czasu, brakiem możliwości dojazdu.

Kolejne kontakty wynikają zazwyczaj z inicjatywy wychowawców. Czy to poprzez kontakt telefoniczny, czy też listowny, rodzice są powiadamiani o przyczynach niepowodzeń szkolnych dzieci, o problemach wychowawczych, czy też o problemach wynikających z braku uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt. Często w listach czy telefonach prosimy o kontakt indywidualny. Rodzice zapraszani są też na imprezy bursowe. Tradycją już jest, że wspólna wigilia dla wszystkich mieszkanek bursy, zawsze odbywa się z udziałem zaproszonych rodziców. Na koniec roku wysyłane są listy pochwalne do rodziców tych wychowanek, które wyróżniły się aktywnością w życiu bursy. W kontaktach z rodzicami ważne jest zapewnienie odpowiedniej atmosfery. Życzliwość i dyskrecja być może sprawią, że rodzice stają się bardziej otwarci. Bez zahamowań będą rozmawiali o trudnościach bądź też osiągnięciach dziecka. Będą częściej i chętniej wychodzili z inicjatywą kontaktów z wychowawcami. Szczerze tego życzę wszystkim pedagogom.

Katarzyna Kwiatkowska
Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy


Zaświadczenie onlinenumer online: 74 gości

reklama