Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7769
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy z dzieckiem zdolnym

Dziecko z natury jest istotą ciekawą świata, która dąży do poznania otaczającej ją rzeczywistości. Głównym zadaniem wychowania według A. Brzezińskiej jest podtrzymywanie naturalnego toku organizowania odpowiednich ku temu warunków, włączanie się w spontanicznie podejmowane przez dziecko działania, odpowiadanie na nie i powodowanie własnym działaniem zmian w formach aktywności dziecka.

Każdy nauczyciel powinien podejmować działania, których głównym celem jest pełny rozwój osobowości dziecka i stwarzanie sytuacji sprzyjających wyzwoleniu jego aktywności w różnych sferach. Zdarza się często, że potrzeby dzieci znacznie wykraczały poza normy sytuacji edukacyjnych zorganizowanych dla całej grupy.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci opracowano program, który będzie rozwijał i podtrzymywał próby samodzielnego czytania u wychowanków.

Metodą dostosowaną do potrzeb 6-latków przygotowujących się do nauki czytania jest Metoda Dobrego Startu - prof. Marty Bogdanowicz. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie tzw. integracja percepcyjno-motoryczna. Leżą one u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem opisywanej metody jest także kształtowanie lateralizacji i orientacji w stronach ciała.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 14 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Renata Wojtkowiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 63 gości

reklama