Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7608
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt programu nauczania tenisa stołowego - I etap edukacji

Proces budowania demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce wymusił konieczność zreformowania systemu edukacji. W szkołach pojawiły się nowe rozwiązania programowe, organizacyjne bądź metodyczne. Nauczyciele mają szanse wprowadzenia programów autorskich i innowacji pedagogicznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Mają również możliwość konstruowania własnych programów po spełnieniu określonych warunków.

Niniejsza praca zawiera projekt programu nauczania tenisa stołowego dla I etapu edukacji. Przedstawiony program może być pomocny w realizacji zadań szkoły, w zakresie poszerzonych lekcji wychowania fizycznego.


REKLAMA

Pierwszy rozdział prezentowanej pracy ma charakter teoretyczny. Omówiona została rola szkoły w realizacji i upowszechnianiu wychowania fizycznego i sportu oraz funkcje wychowania fizycznego. Przedstawiono również zasady nauczania w pracy z dziećmi, a także współczesne tendencje w wychowaniu fizycznym. W tej części pracy wyjaśnione zostało pojęcie podstawy programowej oraz programu nauczania.

Drugi rozdział zawiera projekt programu autorskiego, a w nim: szczegółowe cele edukacyjne, materiał nauczania, opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny. Całość pracy posłużyć ma ułatwieniu i zaplanowaniu procesów treningowych młodych ludzi wkraczających w świat sportu. Pragnę by byli szkoleni wg wszelkich zasad i norm, a ich zasób wiedzy i zdolności motorycznych przerastał moje własne.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:
pobierz (ZIP - 31 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

mgr Beata Nowak
Zespół Szkół Sportowych
w Mysłowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama