Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
760
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziecko z deficytem uwagi w szkole

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) występuje na całym świecie. Jest to zaburzenie dotykające według statystyk średnio 3 - 10% dzieci, co oznacza, że w każdej klasie spotkać możemy przynajmniej jedno dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Objawy zespołu obejmują sferę intelektualną (zaburzenia koncentracji uwagi), ruchową (nadruchliwość) oraz emocjonalną (impulsywność).

Chciałabym opisać rzeczywistość szkolną dziecka z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. Dziecko takie:

 • nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych,
 • często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach,
 • wydaje się nie słuchać tego co się do niego mówi,
 • nie stosuje się do podawanych instrukcji,
 • często ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy,
 • unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego - jak nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych,
 • często gubi rzeczy np.: zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia,
 • często odbierane jest przez nauczyciela jako mniej zdolne lub nie radzące sobie z nauką, osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości.


  REKLAMA

  Pierwszym po wejściu do szkoły obszarem, w którym dziecko napotyka na problemy jest obszar jego zachowania. Jego zachowanie bywa agresywne. Jednym z powodów takiego zachowania może być nadmiernie restrykcyjne wychowanie w domu lub też obniżone poczucie własnej wartości. Powoduje to, że łatwo je zranić i wówczas reakcje jego są szybsze, nie jest w stanie zapanować nad emocjami.

  Następnym obszarem jest obszar zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Dziecko jest nadpobudliwe, dekoncentruje się, jego uwaga jest rozproszona, nie może się skupić na tym co mówi nauczyciel, zwykle zajmuje się czym innym. Najkorzystniejszym wyjściem jest zainteresowanie go tematem po to, aby zaangażował się w to co robi. Pozwala mu to na koncentrację nad daną czynnością. Dopiero po wykonaniu jednej czynności możemy dać polecenie wykonania drugiej pamiętając o tym, że cechą dziecka nadpobudliwego z deficytem uwagi jest pamięć krótkotrwała. Najlepiej jeśli uczeń siedzi w pierwszej ławce i nauczyciel często daje mu bodziec do pracy sprawdzając w jakim stanie zaawansowana jest jego praca.

  Kolejnym obszarem, w którym uczeń z deficytem uwagi może mieć problemy to obszar językowy. Uczeń ma bogaty zasób słów, mówi logicznie lecz wypowiada się chaotycznie, gubi wątek w wypowiedziach, w trakcie opowiadania przypominają mu się różne, inne rzeczy.

  Najlepiej jest mówić do dziecka w sposób różnorodny, ekspresyjny, żywo gestykulując, używając mimiki po to, aby skupić jego uwagę na wypowiedzi. Język mówiony do dziecka nie może być językiem monotonnym.

  W obszarze języka pisanego dziecko z deficytem uwagi może mieć problemy w zakresie umiejętności pisania i czytania często natury dyslektycznej. Najłatwiej uczy się czytania na tekstach, które je zainteresują. Nie ma problemu ze zrozumieniem tekstu.

  W obszarze związanym z motoryką dużą może mieć problemy związane z koordynacją wzrokowo słuchową. Koncentruje się na wykonaniu manualnych czynności, sprawnie manipuluje. Ma problemy np.: z jazdą na rowerze, grach zespołowych.

  W związku z tymi trudnościami na jakie napotyka dziecko z nadpobudliwością ruchową konieczna jest terapia dzieci z ADHD, na którą nigdy nie jest za późno. Skuteczną formą terapii jest terapia pedagogiczna, szczególnie zajęcia indywidualne. Czynnikami przemawiającymi na korzyść tej metody są:

 • zajęcia mają charakter indywidualny, gdzie nauczyciel może poświęcić 100% swojej uwagi,
 • zajęcia mają charakter regularny i systematyczny,
 • dziecko wielokrotnie otrzymuje wzmocnienie pozytywne, jest chwalone, docenione, zniesiony jest element oceny, ma możliwość odniesienia sukcesu, co podnosi jego samoocenę,
 • terapia łączy element zabawy, gier i jest atrakcyjna dla dziecka - tego szczególnie potrzebuje dziecko nadpobudliwe, bodźców zmiennych, nienużących i przykuwających jego uwagę,
 • zajęcia kształcą i utrwalają pozytywne nawyki uczenia się,
 • utrzymywany jest systematyczny kontakt z rodzicami, co sprzyja ich angażowaniu się w proces terapeutyczny dziecka.

  Należy zdawać sobie sprawę, iż już sama nadpobudliwość ruchowa upośledza w istotnym stopniu funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dotkniętego nią dziecka. Należy sobie uświadomić, jak szczególnie trudna jest sytuacja dziecka z ADHD, jak wiele wysiłku musi ono włożyć, aby zaistnieć w środowisku rówieśniczym i szkolnym w pozytywny sposób. W tym kontekście szczególnej wagi nabiera wczesne wykrywanie symptomów zarówno podstawowego zaburzenia, jak i dodatkowych zaburzeń, rzetelna diagnoza oraz natychmiastowe otoczenie dziecka właściwą opieką. Przede wszystkim od otoczenia zewnętrznego, zarówno rodzinnego, jak i szkolnego zależy to, jak potoczą się dalsze losy dziecka nadpobudliwego.

  Bibliografia:
  Allen D. Bragdon - "Kiedy mózg pracuje inaczej" - Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2003,
  Glen Doman - "Jak nauczyć małe dziecko czytać" - Wydawnictwo EXCALIBUR, Bydgoszcz 1992

  Beata Kardas
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 28 w Gdyni


 • Zaświadczenie online  numer online: 105 gości

  reklama