Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
75
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Energia i środowisko

Praca w pełnej wersji z załącznikami dostępna na naszej płycie CD

Poziom nauczania, klasa, liczba jednostek lekcyjnych
- gimnazjum, II klasa, dwie jednostki lekcyjne

Cel ogólny:
Poznanie surowców energetycznych na Ziemi, produkcji energii elektrycznej i jej wpływu na środowisko przyrodnicze

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie:
  - co to są surowce energetyczne;
  - dlaczego surowce energetyczne należą do nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi;
  - jakie rodzaje elektrowni występują na świecie;
  - jaki wpływ na środowisko przyrodnicze mają elektrownie

 • Uczeń rozumie:
  - znaczenie surowców energetycznych;
  - że energię elektryczną można uzyskać z różnych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
  - potrzebę oszczędzania energii;
  - pojęcia: hydroelektrownia, hydroenergetyka, energetyka jądrowa, energetyka geotermalna;

 • Uczeń potrafi:
  - odnaleźć i wskazać na mapie gospodarczej rejony występowania i eksploatacji surowców energetycznych;
  - podać przykłady cieplnych, wodnych i jądrowych na świecie;
  - rozróżnić poszczególne rodzaje elektrowni;
  - wskazać na mapie gospodarczej Polski elektrownie blisko swojego miejsca zamieszkania i jakiego są rodzaju;

  Metody:
  ¨Praca w grupach, rozmowa dydaktyczna, burza mózgów, drzewko decyzyjne

  Środki dydaktyczne:
  Mapa ścienna - Świat. Górnictwo i Energetyka, skala 1: 22 000 000, PPWK,
  Atlas geograficzny dla gimnazjum.
  Podręcznik, zeszyt przedmiotowy
  Mapa ścienna- Gospodarka Polski, skala 1:700 000
  plansze, tabele, pisaki, szpilki

  Formy:
  praca z całą klasą, praca w grupach, praca indywidualna,

  Przebieg lekcji:  Mariola Stachewicz
  Gimnazjum nr 1 w Chełmnie
  Michał Stachewicz
  Gimnazjum nr 2 w Chełmnie


 • Zaświadczenie online  numer online: 39 gości

  reklama