Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7446
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Gimnazjalna klasa teatralno-dziennikarska

W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żaganiu od roku szkolnego 1999/2000 istnieje koło teatralne prowadzone przez jedną z autorek innowacji. Praca w teatrze szkolnym jest pracą cykliczną. Co roku organizowany jest nabór do koła, co trzy lata - zgodnie z cyklem kształcenia - skład zespołu wymienia się zupełnie.

W ciągu roku szkolnego do koła trafia młodzież o różnym stopniu zaangażowania i zaawansowania. Z obserwacji, praktyki, doświadczenia zdobywanego podczas pracy z młodzieżą i kursów organizowanych m. in. przez ODN wzięła się potrzeba usystematyzowania działań instruktora i działań uczniów uczęszczających na koło teatralne. Taką możliwość daje stworzenie klasy z grupą o profilu teatralnym. Założenie to wydaje się trafne, szczególnie dlatego że w Zespole Szkół nr 1 na poziomie nauczania zintegrowanego była już prowadzona innowacja z edukacji teatralnej. Daje to możliwość chętnym uczniom pogłębienia zainteresowań teatralnych na poziomie gimnazjum, odpowiednio usystematyzowanych.


REKLAMA

Obserwowane rokrocznie zainteresowanie zajęciami w kole teatralnym pozwala sądzić, że jest to atrakcyjna forma pracy i ciekawa dla młodzieży dziedzina wiedzy.

Równie atrakcyjna dla uczniów w tym wieku jest możliwość redagowania szkolnej gazety i zamieszczanie tam nie tylko napisanych przez siebie tekstów, ale przede wszystkim wyrażanie opinii i komentarzy, które mogą mieć wpływ na rówieśników i szkolną rzeczywistość. Wykorzystując popularność zawodu dziennikarza, autorki innowacji liczą na zainteresowanie uczniów "nobilitacją" na szkolnych dziennikarzy, redaktorów gazetki i współredaktorów gimnazjalnej strony internetowej.

Poza tym współczesny gimnazjalista w dobie szybkiego rozwoju technologii komunikacyjnej i mediów, powinien nie tylko sprawnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach, ale przede wszystkim świadomie i krytycznie wybierać te, które chce zakomunikować innym odbiorcom. Ma on również we właściwy sposób przekazywać komunikaty zarówno werbalne, jak i niewerbalne, by zostać dobrze zrozumianym. Musi znać i stosować zasady poprawnej polszczyzny oraz rozumieć reguły rządzące procesem porozumiewania się. Jednym słowem ma być tym, kto samodzielnie, ale i odpowiedzialnie korzysta ze środków masowej komunikacji, tj. prasy, telewizji, radia czy Internetu. Potrafi również zaprezentować własne poglądy, opinie czy komentarze, szanując przy tym zdanie innych.

Rozumiejąc te wyzwania, jakie XXI wiek stawia współczesnej szkole, chciałybyśmy poprzez innowację pedagogiczną, umożliwić uczniom, których humanistyczne predyspozycje są już ukierunkowane, kształcenie wyżej wymienionych umiejętności poprzez rozwój zainteresowań teatralno-dziennikarskich.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 28 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Ewa Kopczyńska
Wioletta Stachura
Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama