Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7250
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program Autorski z Wychowania Fizycznego o Profilu Piłki Nożnej dla chłopców klasy III

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Gra w piłkę nożną opiera się także na działaniu indywidualnym gracza. Każda czynność każdego zawodnika podporządkowana jest wspólnym celom i założeniom, atym samym wspólnemu planowi gry. Zawodnicy muszą rozumieć się wzajemnie i pomagać sobie w czasie gry oraz asekurować się w trudnych sytuacjach.

Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej.

Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.


REKLAMA

W przedstawionym programie, ogólne założenia jak stworzenie młodzieży uzdolnionej piłkarsko warunków organizacyjno-szkoleniowych do podnoszenia i rozwoju umiejętności i zdolności, wykształcenie prawidłowych postaw do wyczynowego uprawiania sportu oraz uzupełnienie funkcjonującego systemu przygotowania młodzieży do gry w piłkę nożną realizowane przez klub sportowy w pełni pokazują chęci i zapotrzebowanie młodzieży na takie lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane na piłkę nożną. Urozmaicone zajęcia dają uczestnikom możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań piłką nożną, a proponowane formy aktywności ruchowej rozwijają indywidualne predyspozycje sprawnościowe, i jednocześnie uczą współpracy w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Z uwagi na obecne uwarunkowania życia w społeczeństwie najważniejszym celem jest wdrażanie młodzieży do dbałości o zdrowie, ciekawe spędzanie czasu wolnego oraz przestrzegania zasad czystej gry i kultury kibicowania. Program z wychowania fizycznego został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów tej szkoły. Zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania oraz ścieżek edukacyjnych określonych w podstawach programowych.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 28 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Artur Wiśniewski
Publiczne Gimnazjum nr 1
w Piszczacu


Zaświadczenie onlinenumer online: 173 gości

reklama