Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7208
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zajęcia artystyczne w gimnazjum - program autorski w zakresie muzyki

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Realizowany jest na zajęciach artystycznych z muzyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program został opracowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008r., z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Program zakłada naukę piosenek i pieśni patriotycznych, historycznych, ludowych, młodzieżowych, turystycznych, popularnych ze słuchu i przy pomocy nut, naukę gry na instrumentach oraz tworzenie własnych wypowiedzi muzycznych. Przy doborze form i metod kieruję się zainteresowaniami i możliwościami uczniów klas gimnazjalnych, dla których ten program jest przeznaczony. Zajęcia te są szczególnie ważne dla dzieci, które ze względu na okrojony przydział godzin lekcji muzyki nie mają z nią innego kontaktu.


REKLAMA

Jednym z ważniejszych kryteriów zajęć jest to, aby młodzież dobrze bawiła się przy muzyce i była współorganizatorami spotkań. Proponowane przez nich piosenki, układy taneczne mają być dla nich bodźcem do poszukiwania coraz ciekawszych pomysłów. To często dzieci dają propozycje utworów wykorzystywanych w programach artystycznych, ruchów do piosenek, podsuwają nagrania przebojów muzyki rozrywkowej.

Poznawanie najważniejszych zagadnień twórczości artystycznej muzyki, oraz analiza utworów muzycznych pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórcza ucznia. Podatny umysł i wrażliwość młodego człowieka powinny być umiejętnie kształtowane i tę rolę znakomicie mogą spełniać zajęcia artystyczne z muzyki. Muzyka pomaga w wychowaniu i kształceniu, a zajęcia artystyczne w gimnazjum postrzegam jako przedmiot swobodny, który poprzez indywidualną i grupową aktywność twórczą w formie zabawy, otwiera młodego człowieka na różne dziedziny życia. Poprzez pracę w grupie uczeń uczy się również komunikacji i integracji, oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Osiągnięcia uczniów powinny być prezentowane publicznie w formie, występu, koncertu, aby zgodnie z założeniem realizacji celu edukacyjnego – wdrażać uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 14 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Dariusz Bogacz


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama