Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
72
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Konspekt lekcji historii pt. "Historia Zamku w Chudowie"

KONSPEKT (TRZY JEDNOSTKI LEKCYJNE)

Temat: Wsiadamy w wehikuł czasu - z wizytą na zamku w Chudowie

Lekcja 1.

TREŚCI PROGRAMOWE :
Historia swojej miejscowości i okolice na tle czasów nowożytnych

CEL OGÓLNY :
Poznanie dziejów najciekawszego zabytku w najbliższej okolicy

CELE OPERACYJNE:

UCZEŃ POWINIEN :

 • posiadać wiedzę o kulturze własnego regionu i rozwijać ją
 • rozumieć działania na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • rozumieć wpływ ważnych wydarzeń historycznych na losy jednostek
 • znać położenie geograficzne zamku w Chudowie i umieć je wskazać na mapie
 • potrafić opowiedzieć jego historię i legendy z nim związane
 • wymienić nazwiska właścicieli
 • umieć opisać wygląd obecny zamku

  TOK LEKCJI :

  ETAP WSTĘPNY :
  Przygotowanie wycieczki (sprawy organizacyjne). Zapoznanie wychowanków z celami i planem wycieczki do Chudowa.

  ETAP ZASADNICZY :
  Wycieczka z wykorzystaniem metody symulacji.
  Uczniowie na rowerach udają się do Chudowa, gdzie wszyscy gromadzą się na dziedzińcu zamkowym. Tam następuje prezentacja efektów pracy czterech grup :

  I. DZIEJE ZAMKU W CHUDOWIE
  II. LOSY WŁAŚCICIELI RENESANSOWEJ BUDOWLI
  III. LEGENDY ZWIĄZANE Z CHUDOWEM
  IV. ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCÓW ZAMKU

  ETAP KOŃCOWY :
  Podsumowanie wycieczki. Omówienie oraz ocena pracy grup.
  Uporządkowanie informacji (przygotowanie portfolio).
  Utrwalenie wiadomości.
  Wyjaśnienie celu następnej lekcji.

  UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI:
  Podczas wycieczki istotne jest notowanie informacji przez uczniów

  Lekcja 2.

  Temat: Opis wycieczki (portfolio)

  CEL OGÓLNY:
  Uporządkowanie wiadomości dotyczących wycieczki. Na lekcji uczniowie omawiają, podsumowują, oceniają wycieczkę do Chudowa oraz prezentują materiały w teczce, które dokumentują ich pracę.

  CELE OPERACYJNE:

  UCZEŃ:

 • planuje i organizuje własną naukę
 • ocenia efekty pracy swojej i kolegów
 • przyjmuje za nią odpowiedzialność
 • podejmuje indywidualne decyzje
 • twórczo rozwiązuje problemy
 • poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
 • rozwija sprawności umysłowe i osobiste zainteresowania

  METODY:
  Portfolio (teczka)
  Rozmowa nawiązująca
  Ćwiczenia z taśmą czasu
  Praca z mapą
  Praca z tekstem źródłowym

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  - film video
  - teczki uczniów
  - teksty legend
  - foliogram
  - karta pracy

  TOK LEKCJI:

  ETAP WSTĘPNY

  Podzielenie się wrażeniami z wycieczki, omówienie pracy grup. Ocena pracy.

  ETAP ZASADNICZY:

  Wspólne wykonywanie zadań zamieszczonych w karcie pracy.

  ETAP KOŃCOWY:

  Powtórzenie wiadomości, wypełnienie krzyżówki.

  UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI:
  Podczas trwania gry nauczyciel pełni rolę obserwatora

  KARTA PRACY UCZNIA

  (Ćwiczenia przewidziane na dwie jednostki lekcyjne)

  Ćw.1
  Zaznacz na taśmie chronologicznej, kiedy został zbudowany zamek w Chudowie.

  Ćw.2
  Zaznacz czerwonym kółkiem na mapie zamek w Chudowie.

  Ćw.3
  Ułóż krzyżówkę wraz z pytaniami, której rozwiązaniem będzie nazwa miejscowości, w której znajduje się zamek.

  Poziomo:
  1. ....................................................................
  2. ....................................................................
  3. ....................................................................
  4. ....................................................................
  5. ....................................................................
  6. ....................................................................

  Ćw.4
  Wyobraź sobie, że jesteś mieszkańcem zamku chudowskiego. Wspólnie z kolegą z ławki odegraj scenkę z życia codziennego jego mieszkańców.

  Ćw.5
  Przypomnij treść jednej z legend prezentowanych podczas wycieczki. Przedstaw dowolny fragment w formie pantomimy.

  Ćw.5
  Obejrzyj uważnie film. Wynotuj najważniejsze informacje.

  Ćw.6
  Wyobraź sobie że jesteś przewodnikiem biura podróży. Oprowadź wycieczkę i opisz interesująco zamek w Chudowie.

  Ćw.7
  Wymień kilku znanych ci właścicieli Chudowa. Którego uznałbyś za najciekawszą postać?
  Uzasadnij swój wybór.
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  Ćw.8
  Przygotuj pytania, jakie zadałbyś budowniczemu zamku w Chudowie, gdybyś miał okazję przeprowadzić z nim wywiad.
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  mgr Tatiana Kowalska
  mgr Gabriela Więcko
  Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 55 gości

  reklama