Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7101
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć wyrównawczych z fizyki i astronomii

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum, którzy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym objętych programem nauczania fizyki i astronomii.

Do napisania programu skłoniła mnie w głównej mierze analiza wyników ankiety przeprowadzonej w szkole, w czerwcu 2009 roku, wśród uczniów klas pierwszych. Ponad 50% ankietowanych udzieliła odpowiedzi, iż ma trudności w uczeniu się fizyki. Problemy wynikają z różnych przyczyn, jednakże najczęściej wymieniane były:
- przeładowanie programu niepotrzebnymi treściami,
- zaległości z poprzednich lat nauki,


REKLAMA

Z obserwacji prowadzonych przeze mnie przez kilka lat wynika, iż w większości problemy uczniów z uczeniem się fizyki wynikają w głównej mierze z:
- zaległości z gimnazjum,
- złego sposobu uczenia się,
- braku aktywności na lekcjach.

W związku z tym, iż fizyka w dużej mierze kształtuje u uczniów umiejętność logicznego myślenia, tak potrzebną w każdej pracy, nie sposób zatem przecenić znajomości jej podstaw. Ugruntowanie podstawowych wiadomości z przedmiotu pozwoli uczniom rozwijać swoje umiejętności i taki też jest cel zajęć wyrównawczych.

Program realizowany będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo, od października do końca roku szkolnego, w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych nieodpłatnie przez autorkę.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 11 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Elżbieta Augustyniak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 84 gości

reklama