Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7030
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Praca z uczniem zdolnym

Zdolni uczniowie zadają tysiące pytań, mają bogatą wyobraźnię, chętnie i szybko się uczą. Są ciekawi ludzi i świata, potrafią długo skupiać uwagę na pasjonujących zajęciach, mają szeroki wachlarz zainteresowań i zdolność krytycznego myślenia, posiadają cechy osobowości pozwalające im doskonale funkcjonować w roli ucznia, zyskać akceptację i wsparcie nauczycieli.

Jak postępować z uczniem zdolnym, aby mu pomóc w rozwijaniu i urzeczywistnianiu potencjalnych możliwości? Odpowiedź nie jest prosta. Trudno znaleźć praktyczne wskazówki dla nauczycieli, które byłyby skuteczne w różnych okolicznościach. Każdy uczeń jest inny i wymaga indywidualnego traktowania.

Do najważniejszych zasad pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym należą:

1. OBSERWOWANIE I ROZPOZNAWANIE
Za najbardziej rzetelny sposób identyfikowania uczniów zdolnych uznawana jest opinia nauczyciela. W rozumieniu psychologicznym uczeń zdolny to osoba o wysokim poziomie inteligencji, którą cechuje szybkie tempo przyswajania wiedzy, ciekawość poznawcza i zdolność krytycznego myślenia.

2. INDYWIDUALIZOWANIE
Głównym celem indywidualizacji pracy ucznia jest poprawienie wyników uczenia się, dzięki wykorzystaniu charakterystycznych dla niego właściwości i zwiększeniu indywidualnych możliwości. Sposobów indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym jest wiele. Wszystkie jednak sprowadzają się do stawiania uczniom zdolnym bogatszych zakresowo celów kształcenia. Powinny one określać większy zakres materiału, który uczeń ma opanować, a także zmiany, jakie powinny zajść w wiadomościach, umiejętnościach i wartościach ucznia. Można to osiągnąć poprzez wzbogacenie programu nauczania o nowe elementy; ważne też, by materiał był interesujący, gdyż wtedy staje się czynnikiem motywującym do nauki.
Sposobem indywidualnego traktowania dzieci zdolnych jest dostosowanie metod nauczania do preferowanego przez nie stylu uczenia się.

3. WALCZENIE Z NUDĄ

4. WYCHOWANIE DO SUKCESU
U podstaw sukcesu leży przekonanie o własnej wartości, czyli pozytywny obraz własnej osoby. Wychowanie do sukcesu to zespół działań pedagogicznych nastawionych na ukształtowanie w uczniach wiary w siebie, samoakceptacji, umiejętności pokonywania trudności i przeżywania porażki, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, asertywności.

5. WALKA ZE STEREOTYPAMI
Wysoki poziom zdolności we wszystkich kierunkach zdarza się rzadko. Najczęściej uczniowie są utalentowani w określonych dziedzinach. Nie wolno oczekiwać, że zdolny uczeń będzie miał oceny celujące ze wszystkich przedmiotów.

6. BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z UCZNIAMI
Atmosfera wychowawcza, którą tworzą nauczyciele podczas lekcji, ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania uczniów zdolnych w szkole. Najefektywniej uczymy się w atmosferze akceptacji, serdeczności, zachęty i wsparcia. Obowiązkiem nauczyciela opiekującego się uczniem zdolnym jest stawianie mu znacznych i mądrych wymagań i konsekwentne dążenie do ich realizacji.

Co nauczyciele mogą zrobić dla swoich zdolnych uczniów?

 • Dostrzec u wszystkich uczniów ich mocne strony;
 • Stwarzać możliwości indywidualnego traktowania ucznia w klasie masowej;
 • Kontaktować zdolnego ucznia ze środowiskiem innych uczniów zdolnych;
 • Zachęcać do uczestniczenia w olimpiadach i stwarzać ku temu możliwości;
 • Systematycznie współpracować z rodzicami zdolnych uczniów;
 • Dbać o harmonijny rozwój, nie tylko intelektualny, ale także emocjonalny i społeczny;
 • Doceniać możliwości uczniów, podkreślać ich osiągnięcia i dalsze możliwości, czyli motywować do tego, by mieli osiągnięcia;
 • Szukać ciekawego materiału, który zainteresuje zdolnego ucznia, znajdować interesujące zadania na te momenty, kiedy uczeń nudzi się na lekcji;
 • Inspirować nowe zainteresowania;
 • Organizować spotkania z osobami, które mają wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie;
 • Rozwijać wiedzę psychologiczną uczniów;
 • Rozwijać w uczniu postawę życzliwości wobec otoczenia;
 • Poruszać zagadnienia dotyczące nie tylko zdolności, ale i mądrości.

  Barbara Rzeźnik


 • Zaświadczenie online  numer online: 196 gości

  reklama