Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6983
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Techniki pracy szkolnej C. Freineta jako inspiracja do opracowywania i stosowania kart pracy oraz fiszek w pracy z dzieckiem chorym

Celestyn Freinet jest twórcą koncepcji pedagogicznej pod nazwą "Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta" - jest ona do dziś najbardziej popularną odmianą szkoły aktywnej. C. Freinet przede wszystkim zwrócił uwagę na potrzeby i problemy konkretnych dzieci żyjących w danych warunkach środowiskowych. Po prostu był on zwolennikiem indywidualnego podejścia do każdego dziecka (poznania jego potrzeb, problemów, zainteresowań, reakcji, poznania jego wrodzonych sposobów poznawania świata).
W związku z tą postawą wypracował on nowe metody nauczania oparte głównie na:
- pełnej aktywności (tu kładł nacisk na rozbudzanie twórczej aktywności dziecka przez kontakt ze środowiskiem naturalnym; i ogólnie aktywny udział dziecka w procesie kształcenia),
- swobodnej ekspresji (był zwolennikiem włączania w proces dydaktyczny form swobodnej ekspresji zarówno słownej jak i plastycznej, technicznej; twierdził, że przez różne formy ekspresji można uruchomić zalążki twórczości, które przekształcą się w trwałe nawyki twórczego zaangażowania w różnych dziedzinach życia)
- zainteresowaniu pracą - (stawiał on na wychowanie przez pracę dobrze zorganizowaną, zarówno samodzielną pracę dziecka nad zdobywaniem wiadomości, umiejętności, pracę dziecka nad sobą, czy pracę społeczną, na rzecz innych np. samorząd szkolny).
Założenia są zgodne z aktualnymi trendami w pedagogice.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Wojdyła
Zespół Placówek Specjalnych
przy Z.O.Z. w Opolu


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama