Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6974
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski "Śladami zakonów i kościołów w województwie zachodniopomorskim"

Koncepcja edukacji regionalnej w polskiej szkole w latach 1999-2009 zakłada obowiązkowe zajęcia pod nazwą "Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie". Program zreformowanej szkoły zakłada, że powinna ona wychować człowieka, który zna i rozumie swoje najbliższe otoczenie, a jednocześnie jest otwarty na świat i pełen tolerancji dla innych społeczności i kultur. Ideą wiodącą programu który pragnę wdrożyć jest chęć pokazania uczniom różnych form wyboru przyszłej drogi życiowej - między innymi - życia konsekrowanego, oraz to jak życie zakonne jest jedną z form pracy na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny, osób bezdomnych. Szczecin jako duże wojewódzkie miasto nie jest tak bogatym regionem w placówki zakonne jak inne miasta Polski np. Kraków, Warszawa, Częstochowa i inne, tym bardziej interesujące będzie dla moich uczniów zetknięcie się z rzeczywistością, która na co dzień jest nieco niedostępna dla przeciętnego śmiertelnika.
Program składa się z cyklu wycieczek po województwie zachodniopomorskim w celu poszukiwania placówek i poznania charyzmatów zgromadzeń zakonnych. Każda wycieczka zakłada zwiedzenie obiektu zakonnego, spotkanie z osobami konsekrowanymi oraz poczęstunek - rozmowy i zadawanie pytań. Program został stworzony w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb młodzieży i wychodzi naprzeciw tym uczniom, dla których poszukiwanie własnej tożsamości oraz autorytetów w wieku dorastania staje się czasem, gdy dokonuje się wyboru przyszłej drogi życiowej i wartości, na których oparte będzie całe późniejsze dorosłe życie. Pojęcie "celu życiowego" jest trudne do zdefiniowania, niewątpliwie wiąże się z planem życiowym jednostki. Prof. W.Szewczuk (Psychologia. Zarys podręcznikowy, Warszawa 1972, s.392) pisze, że cel życiowy istnieje w umyśle i wyobraźni człowieka. Właściwe cele wychowania odnoszą się wprost do osoby wychowanka i przedstawiają jakąś wizję jego osobowości, cielesności i duchowości. Dzięki nim człowiek staje się bardziej dojrzały i łatwiej odkrywa swoją tożsamość.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Izabela Borys


Zaświadczenie onlinenumer online: 107 gości

reklama