Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6900
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poprawne relacje nauczyciel-uczeń służące osiągnięciu emocjonalnie zrównoważonego rozwoju ucznia

Referat do wykorzystania w czasie np. szkoleń rad pedagogicznych.

Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, co jest rzeczywistą przyczyną rosnącego w nich napięcia, złości, zdenerwowania, czy też smutku. Im dziecko jest młodsze, tym jego zdolność rozpoznawania realnej przyczyny napięcia emocjonalnego jest trudniejsza. Bardzo ważna jest więc rola dorosłego, zarówno w trafnym rozpoznawaniu przyczyn problemowych zachowań uczniów, jak i w doborze działań oferujących pomoc i wsparcie dla zmiany zachowania oraz poprawy.

Każdego rodzaju zachowanie ma swoją przyczynę, którą trzeba poznać, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania. Jest ono najczęściej informacją o problemach i kłopotach przeżywanych przez dziecko. W tym miejscu warto przypomnieć, że nie ma "trudnych" nauczycieli ani "trudnych" uczniów. Są sytuacje i zachowania, które są dla nas trudne do zaakceptowania, ponieważ zaburzają nam relacje z innymi, utrudniają osiągnięcie założonych celów.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwia Gąsior


Zaświadczenie onlinenumer online: 87 gości

reklama