Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6893
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Agresja u dzieci. Zabawy przeciwko agresji

Agresja u dziecka jest w dużej mierze naturalnym, ale też uciążliwym skutkiem ubocznym uspołecznienia.

Większość dzieci w najwcześniejszym etapie rozwoju przejawia zachowania agresywne.
Jednak niektóre z nich sprawiają wrażenie zatrzymanych w rozwoju na etapie roszczeniowym-egocentrycznym (na etapie 3-latka).

Często są to efekty błędów wychowawczych.
Bowiem rodzice:
- nie podejmują lub lekceważą kształtowanie umiejętności prospołecznych dzieci;
- rodzice, opiekunowie nieświadomie utrwalają u dziecka przejawy zachowań wymuszających. Wynikać to może z nadopiekuńczości rodziców lub z ich uległości;
- rodzice nie są konsekwentni w karaniu dzieci za ich niewłaściwe zachowania. Brak konsekwencji wynika z niepewności - na ile kara pomoże, czy też raczej zaszkodzi dziecku;
- rodzice częściej stosują kary niż nagrody, uważając, że dobre zachowanie dziecka jest normą.

Ale gdy w środowisku domowym brakuje granic i nie ma jasno określonych zasad, to oznacza, że dorośli nie poczuwają się do odpowiedzialności za młode pokolenie. Postawa ta może wynikać z braku czasu, pracy na kilku etatach; pracy za granicą; niedojrzałości emocjonalnej rodziców, opiekunów lub zbyt partnerskiego podejścia do własnych dzieci, którym jasno należy wytyczyć granice i nasze oczekiwania, ich prawa i obowiązki.
Wynikiem nadmiernej wolności jest chaos, brak autorytetów, zaburzone poczucie bezpieczeństwa i niestety utrwalane wybuchowe, pełne agresji i niezadowolenia reakcje, na wszystko, co się w domu dzieje...

Dzieci gdy wchodzą w okres dorastania staja się coraz silniejsze, coraz bardziej buntownicze.
Może to być niebezpieczne, zwłaszcza w tych rodzinach, gdy dzieci mają zbyt dużą władzę w podejmowaniu decyzji.

Oczywiście przyczyn zachowań agresywnych jest dużo więcej:
- podłoże genetyczne i hormonalne;
- złe wzorce: tkwiące nie tylko w domu, ale także obejmujące kolegów, media;
- nieosiągalność celów;
- brak akceptacji w grupie;
- bycie innym, odczuwanie nietolerancji;
- strach;
- brak wiary w siebie;
- problemy w nauce;
- próba zwrócenia na siebie uwagi;
- upokorzenie, wstyd.

Zachowania agresywne powinny być zastępowane zachowaniami asertywnymi, które oznaczają korzystanie z osobistych praw bez naruszenia praw innych; akceptację siebie, szacunek do siebie i innych.
Lepiej zapobiegać, niż leczyć...
Cóż jednak mogą uczynić dorośli, kiedy mają do czynienia z zachowaniami agresywnymi u dzieci?

Praktyczne wskazówki dla rodziców:
1. Pozwól swemu dziecku uspokoić się - i dopiero wtedy z nim rozmawiaj;
2.Nie zawsze jednak możesz sobie pozwolić na zignorowanie agresji dziecka - obejmij je mocno, aby nie mogło się wyrwać.
3. Zminimalizuj zły bodziec, który wywołuje agresję
4. Ogranicz kontakty z agresywnymi wzorcami - może dziecko zna osobę, która zachęca do agresywnych zachowań?
5.Wskazuj na pozytywne (asertywne, a nie agresywne) wzorce zachowania, po to by z nich brać przykład (naśladowanie, modelowanie zachowań)
6. Wyposażaj dzieci w niezbędne umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie
7.Nie akceptuj zachowań agresywnych (brak wzmocnienia, kara...), wzmacniaj zachowania asertywne
8.Stosuj tzw. wyłączenia (wyłączenie z aktywności; wyłączenie z odsunięciem; odosobnienie) - czas na przemyślenie. Jest to skuteczna metoda wychowawcza
9. Spraw, by dziecko przekonało się, ile go "kosztuje" złe zachowanie, ile na tym straci...
10. Pozwól dziecku, by doświadczyło konsekwencji własnego postępowania; oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Niech się uczy na własnych doświadczeniach!
11. Naucz dziecko techniki kontrolowania złości.Trening samokontroli polega na tym, żeby uświadomić dziecku, w jakich sytuacjach się złości i jak może to nieco złagodzić, chociażby przez stwierdzenia typu: "Najpierw myśl, potem działaj"
12. Okazuj dziecku swą miłość, bądź konsekwentny, pamiętaj o zasadach, wartościach; ucz odpowiedzialności

Każdy z nas przeżywa złość i bywa agresywny. Tłumienie tych emocji to droga donikąd...
Dlatego też bez poczucia winy możemy je w sposób kontrolowany uzewnętrzniać i przezwyciężać.
Twórcze zabawy pomogą w uzyskaniu większej samoświadomości, w rozpoznawaniu emocji, w umacnianiu własnej wartości, pokojowym rozwiązywaniu konfliktów...
Rozwiązaniem jest kształtowanie umiejętności prospołecznych, jakie dzieci i młodzież powinny opanować, żeby mieć kontrolę nad swoimi agresywnymi zachowaniami; żeby nie zadawać fizycznego lub psychicznego bólu innym. Jest to możliwe,gdy analizujemy swoje emocje, umiemy je nazywać i gdy nie skupiamy się tylko na sobie.
Bardzo przydaje się tu empatia - współodczuwanie, jak również konkretne, wyćwiczone, ale i skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, konfliktami...

Warto też pamiętać, że każdy z nas bywa agresorem... Nigdy więc nie wiemy, po której stronie się znajdziemy....

Uczyć się bawiąc...

W trakcie zabawy dzieci mogą :wyrazić swoje potrzeby i uczucia, działać według własnego wyboru, nie obawiając się konsekwencji swojego postępowania, ale również pokonać zakorzenione wzorce złych zachowań i posiąść umiejętności niezbędne do prospołecznego współżycia. Do tego celu najbardziej nadają się zabawy społeczne, w których nie ma zwycięstwa i przegranej, więc nie ma w nich miejsca na rywalizację, wywołującą silne psychiczne napięcie.
Wg R. Portmann można tym zabawom przypisać szczególne cele nauczania:
- dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć,
- rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję,
- lepsze zrozumienie siebie samego i innych ludzi,
- opanowanie agresji i wściekłości, a także ich przezwyciężanie,
- budowanie poczucia wartości samego siebie i silnej tożsamości,
- nawiązywanie nieagresywnych kontaktów,
- pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

(...)

Pełna publikacja zawierająca opisy przykładowych zabaw...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Katarzyna Bednarz


Zaświadczenie onlinenumer online: 56 gości

reklama