Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6868
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie edukacji i wychowania w polskich szkołach

"Zawsze takie Rzeczypospolite będą
jakie jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

W sytuacji wzrastającej bezradności nauczycieli wobec coraz bardziej agresywnych zachowań uczniów w szkołach, na Zebraniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" zostało uchwalone w Warszawie - z inicjatywy działającego w ramach tej organizacji ogólnopolskiego Ośrodka Edukacji Narodowej z siedzibą w Gdańsku - zamieszczone poniżej stanowisko będące swoistym apelem do elit.

Z dużym niepokojem obserwujemy narastający kryzys procesu wychowawczego w naszych szkołach. Zbyt liberalne zasady rozwiązywania problemów wychowawczych nie respektują zapisów "Ustawy o Systemie Oświaty" - w części odwołującej się do mających wymiar uniwersalny - wartości chrześcijańskich. Wciąż wzrasta częstotliwość i drastyczność negatywnych zjawisk, które jeszcze bardziej utrudniają pracę wychowawczą.

Pilną potrzebą staje się wprowadzenie konkretnych norm i zasad wychowawczych wypracowanych w tradycji kulturowej narodu, na które można by się powołać w różnych sytuacjach wychowawczych, a szczególnie w trakcie rozstrzygania o stopniu przewinienia i wyciąganych konsekwencjach.

Uważamy, że dalsze kierowanie się fałszywie pojmowaną wolnością i dorosłością ucznia w procesie wychowania młodego pokolenia, przy obojętności elit - deklarujących swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich jedynie w sposób werbalny - pogłębia relatywizm i nieład moralny społeczeństwa, zagrażając w ten sposób przyszłości bytu polskiego narodu i jego państwa.

Zwracamy się z apelem do wszystkich osób odpowiedzialnych za stan i przyszłość naszego Państwa o zespolenie wysiłków w celu przerwania postępującej degradacji moralnej, kulturalnej i pedagogicznej w wychowaniu młodego pokolenia. Postulujemy opracowanie materiałów i programów zgodnych z uniwersalnym kodeksem wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich dotyczących sfery wychowawczej, na których można by się oprzeć w każdej polskiej szkole.

Nauczyciele, traktujący wychowanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym jako spełnienie obowiązku sumienia i powinności obywatelskiej, stają się coraz bardziej bezsilni i osamotnieni wobec relatywizacji norm moralnych w polskiej szkole. Aby to powstrzymać potrzebna jest również zwiększona mobilizacja i wspólne działanie tych, którzy mają wpływ na wychowanie młodzieży: a więc szkół, mediów, Kościoła, państwa, a zwłaszcza rodziny.

Zwracamy się do wszystkich, którzy mają wpływ na wychowanie w szkołach, aby opierając się na nie kwestionowanych autorytetach moralnych - w poczuciu pełnej odpowiedzialności - starali się w szeroko pojmowanej sferze wychowania przeciwstawiać relatywizmowi, konsumpcjonizmowi i hedonizmowi, rozwijając w młodym pokoleniu ducha prawdy, odpowiedzialności i solidarności.

Dr Ferdynand Froissart
Ogólnopolski Ośrodek Edukacji Narodowej
KS "Civitas Christiana" Gdańsk


Zaświadczenie onlinenumer online: 35 gości

reklama