Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6766
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program integracji uczniów klas V "Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej"

Stosunek do niepełnosprawnych na przestrzeni wieków ewaluował od pełnej wrogości do względnej akceptacji. Miejsce tych ludzi w różnych społeczeństwach zależało od ogólnej kultury i poziomu życia.
Wraz ze zmianami społecznymi zaczął się zmieniać stosunek do niepełnosprawnych - wyrażający się w idei integracji.
Powodzenie integracji szkolnej i przyszłości wzajemnych kontaktów ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych w znacznej mierze zależy od nauczyciela. To on kształtuje relacje między dziećmi i jakość środowiska wychowawczego. Od wiedzy nauczyciela, znajomości potrzeb rozwojowych dziecka, dostosowania treści i metod kształcenia, umiejętności nawiązania kontaktu i ukierunkowania zachowań dzieci, będą zależały ich doświadczenia i świat subiektywnych przeżyć. Czy dzieci niepełnosprawne doświadczą wielu niepowodzeń i w konsekwencji będą się odsuwały i unikały kontaktów społecznych, czy odwrotnie - nauczą się poznawania, komunikowania i kształtowania właściwych relacji z otoczeniem, zależy od przyjętego systemu wartości i kultury stosunków w klasie. Te same czynniki zadecydują, czy u dzieci pełnosprawnych ukształtuje się potrzeba i umiejętność wzajemnego komunikowania swych myśli i przeżyć, zdolność oraz chęć ich odczuwania i zrozumienia, wyzwalająca postawę tolerancji, czy też ukształtują się postawy wrogości i odrzucenia.
Wychowanie do akceptacji osób niepełnosprawnych, przyznanie im równych praw edukacyjnych i społecznych wymaga aktywnego zaangażowania wielu środowisk, ale najistotniejszą rolę w tym procesie należy przypisać szkole. To właśnie w szkole, a nawet już w przedszkolu dziecko od najwcześniejszych lat swego życia powinno uczyć się tolerancji, solidarności i poszanowania godności każdego człowieka.

(...)

Publikacja bez ilustracji...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Publikacja w oryginalnej wersji z ilustracjami...

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Agnieszka Stanek


Zaświadczenie onlinenumer online: 62 gości

reklama