Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6757
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt edukacyjny "Przedszkolak - czysty i zdrowy"

Przedszkole ma na celu wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do podjęcia nauki szkole oraz pomoc rodzinie w zapewnieniu im opieki i wychowania. Wychowanie prozdrowotne dzieci nie może być sprawą, którą można pozostawić samą sobie. Jest ono warunkiem wychowania, ale również odwrotnie: wychowanie jest warunkiem zdrowia. Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Jest podstawowym prawem, powinna być obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie. Celem edukacji jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jego potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. Zadania związane z ochroną zdrowia i rozwijaniem sprawności fizycznej zobowiązują nauczyciela przedszkola do tworzenia sprzyjającego zdrowiu środowiska wychowującego, do kształtowania nawyków higienicznych i rozwijania sprawności ruchowej dzieci. Zadania te zobowiązują wychowawcę do tego, aby dziecko było nie tylko przedmiotem zabiegów wychowawczych, lecz także brało w nim czynny udział. Nie wystarcza, aby zdobyło pełną umiejętność i sprawność oraz było przyzwyczajone do ich wykorzystywania. Powinno odczuwać potrzebę ich stosowania, a także zdawać sobie sprawę, że są one konieczne dla utrzymania i pomnożenia jego zdrowia. Do podstawowych celów wychowania zdrowotnego w przedszkolu należy zapewnianie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w warunkach zdrowia, bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Kruszewska
Przedszkole nr 1
w Zawierciu


Zaświadczenie onlinenumer online: 63 gości

reklama