Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
672
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zajęcia plastyczne w pracy rewalidacyjnej z uczniem ze złożoną niepełnosprawnością psychofizyczną

W procesie edukacyjnym zajęcia plastyczne zajmują ważne miejsce. Stanowią jedne z bardziej interesujących i lubianych form pracy ucznia. To właśnie te zajęcia w znaczącym stopniu przyczyniają się do kształtowania jego sprawności i umiejętności manualnych, rozwijają jego wyobraźnię, podnoszą koncentracji uwagi, doskonalą pamięć a poprzez to uczestniczy w sposób aktywny w pogłębianiu swojej wiedzy o sobie samym i o świecie pojmowanym bardzo szeroko. Na przykład rysując sylwetki ludzi, roślin, zwierząt, itp. uczeń utrwala ich budowę i cechy charakterystyczne. Uczeń rysując: ćwiczy rękę i oko, poznaje nowe, utrwala poznane, pogłębia swoją wiedzę. Dla ucznia sprawnego zajęcia plastyczne są sposobem na relaks i na utrwalanie wiedzy. A czym są te zajęcia dla ucznia ze złożoną niepełnosprawnością, kiedy to właśnie one wymagają przede wszystkim sprawności, mniejszej lub większej, ale jednak sprawności, aby być twórcą? Uczeń, który jest ogólnie niesprawny, z porażeniem cztero - kończynowym spastycznym i głęboko zaburzoną mową werbalną, wbrew pozorom może być także twórcą. Prawdą jest, że zaburzenia rozwojowe stanowią poważne ograniczenia techniczne. Jednak to tylko ograniczenia, które nauczyciel w pracy rewalidacyjnej powinien stopniowo eliminować do minimum. Zadaniem nauczyciela jest, więc stwarzanie uczniowi warunków umożliwiających bycie twórcą w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe. Technicznie nauczyciel może wspomóc ucznia fizycznie, manipulując jego dłonią. Jednakże rzeczywista praca ucznia podczas tej czynności jest znikoma. Znacznie większą aktywność własną uczeń może wykazać tworząc własną wizję plastyczną. Nauczyciel wykorzystując na przykład obrazkową metodę komunikacyjną buduje wspólnie z uczniem strukturę pracy plastycznej. Podczas tego procesu uczeń decyduje, co i gdzie będzie narysowane, jaką przyjmie barwę, itp. Nauczyciel w tym procesie jest tylko przewodnikiem ucznia , pomaga mu za pomocą różnych metod urealnić jego wizje plastyczne a uczeń staje się prawdziwym twórcą i może w pełni poczuć satysfakcje z tego faktu. Nauczyciel umożliwiając uczniowi realizację jego wizji plastycznej odwołuje się do jego pamięci i wyobraźni, pozwala mu dokonać syntezy swojej wiedzy i umiejętności.

Scenariusz zajęć plastycznych.
Temat: Pan Marzec - ilustracja treści wiersza E. Szelburg-Zarembiny "Marzec".

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Teresa Nawojska
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzyrzeczu
Punktu Filialny Rokitno


Zaświadczenie onlinenumer online: 93 gości

reklama