Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6648
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program Integracji Uczniów ze środowiskiem społeczno-kulturowym

Program integracji niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach ze środowiskiem społeczno– kulturowym został opracowany w oparciu o treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz o Program Wychowawczy Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.

Zajęcia proponowane przez Program mają na celu nie tylko ich rozwój, ale także rozwinięcie zainteresowania otoczeniem, naukę funkcjonowania w nim, a więc socjalizację rozumianą jako proces wdrażania do społeczeństwa, stawania się jego członkiem i nabywania niezbędnych wiadomości i umiejętności do życia. Wielu ludzi do dziś uważa, iż podejmowanie procesu socjalizacji niepełnosprawnych intelektualnie nie jest potrzebne, bo przecież "z nimi to i tak nie da się już nic zrobić", ale inni uważają, zresztą słusznie, iż należy socjalizować realizując słowa M. Grzegorzewskiej: "Nie ma kaleki, jest człowiek".

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Ewa Przybylska
Zespół Szkół Specjalnych
w Goślicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama