Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6601
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt edukacyjny "Każdy może zostać Omnibusem"

Projekt dla klas I-III szkoły podstawowej.

Inteligencja praktyczna jest jednym z rodzajów zdolności umysłowych, umożliwiających człowiekowi szybkie i skuteczne radzenie sobie w życiu codziennym z nowymi sytuacjami i nowymi problemami. Zdolność zapamiętywania konieczna jest do tego, aby wykorzystując już wcześniej zdobytą wiedzę móc porównać ją z aktualnym zadaniem, a następnie je powiązać. Ponadto bardzo ważna jest też zdolność pojmowania, pozwalająca nam dobrze zrozumieć wykonywane zadanie. W inteligencji praktycznej chodzi nie tylko o przeczytanie tekstu i jego zrozumienie, ale o możliwe jak najszybsze pojęcie istoty rzeczy i przetworzenie jej w skuteczne działanie.
Współczesna szkoła stara się wychodzić naprzeciw potrzebom ucznia, organizując zajęcia w formie zintegrowanej, gdzie treści przedmiotowe splatają się ze sobą, a nauczyciel stara się pracować tak aby w pełni wykorzystać możliwości ucznia poprzez jego własny wkład pracy. Uczeń poznając świat głównie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie ma stać się kompetentną osobą, o wszechstronnie rozwijającej się osobowości.
Projekt zajęć pozalekcyjnych oferujący zajęcia logicznego myślenia oraz zajęcia terenowe i wycieczki edukacyjne wychodzi naprzeciw tym potrzebom, poszerzając możliwości szkoły w tym zakresie, i stwarzając większe szanse uzdolnionym uczniom.

Charakterystyka projektu:

Omnibus matematyczno-przyrodniczy jest częścią składową projektu: "Każdy może zostać Omnibusem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział trzy miasta partnerskie: Dzierżoniów, Kluczbork i Serock. Projekt ma na celu uzupełnienie podstawowego programu nauczania w szkołach, nie koncentrowania się tylko na wiedzy, a bardziej podkreśla wagę umiejętności i ich stosowania w sytuacjach życia codziennego.
Głównym założeniem bloku tematycznego: "od matematyki do przyrody" jest doskonalenie i rozwój kompetencji logicznego myślenia.
W ramach tego bloku uczniowie będą odbywali zajęcia na terenie szkoły, jak i w terenie. W ramach rozwijania logicznego myślenia będą mogli w szkole - samodzielnie i w grupach rozwiązywać różnego rodzaju zadania logiczne, wymagające trenowania pamięci, szybkiego kojarzenia faktów, jak i poszukiwania twórczych rozwiązań zastanych sytuacji zadaniowych. Te zajęcia często przybierają formę eliminacji na czas, ale każda dobra odpowiedź i każdy pomysł jest punktowany aby motywacja do pracy skutecznie wzrastała.
W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie będą uczyć się w terenie rozpoznawania ptaków i ich odgłosów, brać udział w obrączkowaniu ptaków oraz zabawią się w entomologa poprzez odłowy owadów i oznaczanie pospolitych gatunków.
Będą mogli również poznać i zaobserwować mikroorganizmy za pomocą mikroskopu, a także dokonywać pomiaru zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza za pomocą szkolnego modelu stacji meteorologicznej.
Ponadto będą mogli wziąć udział w wycieczkach edukacyjnych, poszerzających wiedzę techniczną, jak i przyrodniczą.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Iwona Radwańska


Zaświadczenie onlinenumer online: 189 gości

reklama