Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6586
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziecko nadruchliwe z deficytami rozwojowymi

Identyfikacja problemu

Zagadnienie, które podejmuję w studium przypadku to problem dziecka nadruchliwego z deficytami rozwojowymi, uczęszczającego do szkoły podstawowej.

We wrześniu powierzono mi sprawowanie opieki nad nową grupą uczniów. Swoją pracę jak zwykle rozpoczęłam od wnikliwej obserwacji grupy oraz poznania podstaw informacji o poszczególnych dzieciach. Pod koniec września moja wiedza na ich temat była na tyle duża, że potrafiłam określić ich słabe i mocne strony. Moją szczególną uwagę zwrócił Jasiu.

Jest to chłopiec, który ma 9 lat i uczęszcza obecnie do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Zwrócił moją uwagę swoją nadruchliwością, zaburzoną koncentracją uwagi i zachowaniem agresywnym.

Prowadząc obserwację chłopca zauważyłam, że nie potrafi on spokojnie się pobawić, zająć się czymś na dłuższą chwilę. Na zajęciach pracuje powoli i niedokładnie, ma trudności ze skupieniem uwagi. Momentami wydaje się, że nie słucha, co się do niego mówi. Stale się wierci, ciągle czegoś szuka, zapomina co ma zrobić. Często rozprasza się, przerzucając swoją uwagę z jednego obiektu na drugi. Jasiu wykazuje również zachowania agresywne. Przeszkadza innym dzieciom w nauce, zabawie, zaczepia je, kłoci się. W czasie przerw zawsze znajduje się tam, gdzie dzieje się coś niedobrego.

Chłopiec osiąga przeciętne wyniki w nauce. Ma wadę wymowy. Czyta niezbyt płynnie, wyrazami. Myli litery, popełnia błędy ortograficzne. Dobrze sobie radzi z matematyką, jest sprawny fizycznie.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Katarzyna Nowak


Zaświadczenie onlinenumer online: 60 gości

reklama