Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
658
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Autorski program nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla trzeciej klasy szkoły podstawowej realizowany metodami innowacyjnymi

Program powstał w oparciu o "Podstawy programowe ksztalcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach, gimnazjach o oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych" z dnia 26 lutego 2002 r.

Program przeznaczony jest do realizacji w klasie trzeciej szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Podaje ogólne założenia i kierunki oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego skierowanego do zespołu uczniów będących w stanie opanować podstawowe techniki szkolne; czytanie, pisanie i liczenie na poziomie elementarnym.
Obszary tych oddziaływań to:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Plastyka
 • Technika
 • Muzyka z rytmiką
 • Wychowanie fizyczne
  Przedmioty te stanowią spójną całość i powinny być realizowane w trakcie kształcenia zintegrowanego. Wybór tematyki zajęć oraz metod i form pracy-należy do nauczyciela dlatego do realizacji programu w tej klasie zaleca się organizowanie nauczania i wychowania z wykorzystaniem elementów metody harcerskiej oraz wybranych technik Freineta.

  Nauczyciel ma prawo wyboru szczegółowych metod, form pracy i środków dydaktycznych , kierując się ich skutecznością, obowiązuje go jednak stosowanie zasad ortodydaktyki:

 • gruntowna znajomość dziecka i przychodzenie mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą;
 • dostosowanie poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych;
 • aktywny i świadomy udział dziecka w procesie nauczania-uczenia się;
 • wszechstronna poglądowość i przykład;
 • zintegrowane oddziaływanie (spójność, korelacja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa, współdziałanie specjalistów);
 • trwałość osiągnięć, umiejętność korzystania z nich i dalsze ich doskonalenie;

  W konsekwencji przyjętych założeń program określa sposób doboru i zakres treści nauczania, metody i formy pracy, dobór środków dydaktycznych oraz sposób jego realizacji.


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Gabriela Gajdzik
  Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej


 • Zaświadczenie online  numer online: 195 gości

  reklama