Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6510
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program orientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum

W trzeciej klasie uczniowie stają przed trudną decyzją - co dalej po gimnazjum. Obowiązek nauki w szkolnictwie polskim trwa do 18 roku życia. Uczeń kończący gimnazjum ma 16 lat, a więc stoi przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia. Konieczność taka wynika również z norm społecznych obowiązujących w Polsce. Jedną z pożądanych cech absolwenta gimnazjum jest gotowość do zaplanowania swojej przyszłości zawodowej. Dlatego decyzje, jakie podejmują uczniowie na tym etapie są bardzo ważne, a nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do udzielenia porad i przedstawienia możliwości, jakie stoją przed uczniami. Chciałabym, aby ten program pomógł zrealizować nauczycielom to zadanie.

Treści, które powinien przekazać ten program, dotyczą informacji o sobie i swoich zainteresowaniach, osiągnięciach, uzdolnieniach i cechach charakteru. O wymaganiach jakie stawiają poszczególne zawody kandydatom na pracowników, o możliwościach kształcenia jakie stworzono młodzieży polskiej i o możliwościach skorzystania z pomocy instytucji wspierających młodzież przy trudnym wyborze dalszego kształcenia i zawodu.

Poniższy program ma być uzupełnieniem programu wychowawczego przygotowaŹnego dla uczniów na początku etapu kształcenia. Jest to zbiór pięciu lekcji, na których uczniowie poznają własne predyspozycje, zorientują się w ofercie edukacyjnej przygotowanej przez szkoły ponadgimnazjalne oraz poznają zawody i drogi prowadzące do zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Proponuję, aby te lekcje przeprowadzić w pierwszym semestrze. Wtedy uczniowie otrzymają wystarczającą ilość czasu na przemyślenie własnych wyborów.

Program składa się z następujących części:

 • cele edukacyjne zgodne z podstawą programową uwzględniające wszechstronny rozwój ucznia
 • metody i techniki pracy na lekcjach
 • pomoce dydaktyczne
 • treści nauczania
 • procedury osiągania celów edukacyjnych
 • rozkład tematów
 • ewaluacja programu.

  Program uzupełniono o przykładowe scenariusze zajęć wraz z załącznikami.

  (...)

  Pełna publikacja...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Lidia Pawlusińska
  Gimnazjum Publiczne
  im. Noblistów Polskich
  w Przybiernowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 39 gości

  reklama