Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6447
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Związki i współzależności pomiędzy wybranymi sferami Ziemi

ATMOSFERA - ANTROPOSFERA

Przemysł emituje do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń. Wśród nich dominują dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz dwutlenek węgla. Najwięcej tych związków emitują elektrociepłownie, które spalają węgiel brunatny i kamienny. Substancje te reagują z parą wodną zawartą w powietrzu tworząc kwasy: siarkowy, azotowy i węglowy. W obszarach występowania tych związków w powietrzu padają często kwaśne deszcze niszczące roślinność, zakwaszające gleby oraz przyspieszające niszczenie budowli i korozję urządzeń metalowych. U człowieka mogą one wywołać poparzenia oczu i powiek oraz podrażnienia dróg oddechowych.

MAGNETOSFERA - LITOSFERA

Trzęsienia Ziemi są wynikiem napięć wewnętrznych panujących w skorupie ziemskiej, doprowadzających do rozmywania mas skalnych i do ich przesuwania. Nawet przy niewielkich przesunięciach, wywołane przez nie sprężyste fale rozchodzą się na duże odległości od miejsca swojego powstania zwanego ogniskiem. Trzęsienia Ziemi powodują powstawanie szczelin w litosferze, często towarzyszy im też wylew magmy na powierzchnię naszej planety.

ANTROPOSFERA - BIOSFERA

Człowiek spowodował zwłaszcza w okresie ostatnich kilkuset lat, znaczne zmiany w rozmieszczeniu i składzie gatunkowym zwierząt na lądach. Największe z nich zostały spowodowane zniszczeniem naturalnych zbiorowisk roślinnych. Przykładem może być wycięcie w ubiegłych wiekach dużych powierzchni leśnych w Europie, co przyczyniło się do ograniczenia obszarów występowania niektórych gatunków zwierząt, między innymi żubra, bobra i niedźwiedzia. Powstałe pola uprawne stały się siedliskiem gryzoni, np. myszy polnych i chomików. Masowe wycinanie w ostatnich latach wilgotnych lasów równikowych stanowi zagrożenie dla wielu gatunków żyjących tam zwierząt np. nadrzewnej żaby. Osuszenie bagien i torfowisk pozbawia naturalnego siedliska między innymi wiele ptaków wodno-błotnych. Pośredni wpływ człowieka na roślinność odbywa się wskutek zanieczyszczeń powietrza. Występowania związków siarki i azotu jest przyczyną powstawania kwaśnych opadów, które niszczą metalowe konstrukcje i wywołują różne dolegliwości u człowieka.

Ewelina Sacała


Zaświadczenie onlinenumer online: 238 gości

reklama