Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6428
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Podobieństwa i różnice w uczeniu się dziecka i człowieka dorosłego

"Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co zrobię, zrozumiem." - sentencja Konfucjusza mówi wiele o mechanizmie uczenia się.

Podając za Encyklopedią Pedagogiczną - uczenie się to "aktywność zmierzająca do nabywania i gromadzenia doświadczenia indywidualnego, prowadząca do zmian w zachowaniu się człowieka. Aktywność ta realizuje się jako odbiór, przetwarzanie i przechowywanie informacji".

Z procesem uczeniem się mamy do czynienia od okresu niemowlęcego (literatura podaje również informacje o okresie prenatalnym) do późnej starości. Zupełnie inna jest zdolność do uczenia się niemowlaka, inna przedszkolaka, ucznia, człowieka dorosłego i osoby starszej.

Elementy wspólne w uczeniu się dzieci i dorosłych to pamięć. Pełni ona w omawianym procesie kilka funkcji: kodowanie (rejestruje informacje), magazynowanie (przechowywanie informacji w pamięci), odtwarzanie (przywoływanie zakodowanych informacji).

Każda przyjmowana przez nas informacja musi pokonać 3 stopnie, aby mogła pozostać w naszej pamięci na stałe. Służą do tego trzy rodzaje pamięci. Pamięć bezpośrednia, krótkotrwała (operacyjna) i długotrwała (trwałą, stała - ten rodzaj pamięci stanowi źródło wszelkiej wiedzy i umiejętności człowieka).

Kolejny wspólny element to sposób zapamiętywania. Należy do niego powtarzanie (jest wynikiem efektywnego uczenia się), zrozumienie i uporządkowanie wiadomości (skutecznemu zapamiętywaniu sprzyja uporządkowanie informacji), przeżywanie i działanie (najlepiej zapamiętujemy sytuacje i informacje, które wywołały silne emocje), mnemotechniki( czyli metody ułatwiające zapamiętywanie).

Wspólne są również sposoby uczenia się, chociaż w każdym etapie rozwoju inne: uczenie się pamięciowe, przez rozwiązywanie problemów, przez próby i błędy, przez zrozumienie, naśladownictwo, przez zabawę, mimowolne.

Dzieci uczą przez zabawę, kierują się emocjami, przy udziale pamięci krótkotrwałej i mimowolnej, zapamiętują poprzez przeżywanie, naśladowanie, przez próby i błędy, zdolność uczenia się jest najwyższa do 20 roku życia, dzieci uczą się łatwiej i szybciej niż dorośli, ponieważ jest to ich podstawowa działalność i obowiązek, kieruje nimi motywacja poznawcza, nauczanie służy rozwijaniu zdolności poznawczych: spostrzegania, wyobraźni, uwagi, pamięci, myślenia, mowy, działalności zbiorowej i grupowej, indywidualizacja nauczania...

Dorośli natomiast wykorzystują sposób uczenia się pamięciowego, problemowego, wykorzystując własne doświadczenie życiowe i umiejętności, po 20 roku życia zdolność uczenia się zaczyna spadać, a nawet coraz bardziej obniża się, dorośli muszą dokonywać wyborów i ustalać priorytety w obrębie zakresu działania na polu zawodowym i osobistym, wiedzę wykorzystują w sposób użytkowy, wykorzystują doświadczenia z własnego życia, nastawieni są na aktywne uczestnictwo...

Elementy różnicujące uczenie się to nie tylko wiek ale cechy indywidualne: płeć, inteligencja, zainteresowania, rodzaj aktywności, wiedza, motywy uczenia się, poziom aspiracji, nastawienie...

Katarzyna Wojtania


Zaświadczenie onlinenumer online: 117 gości

reklama