Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6367
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Mierzenie jakości pracy szkoły

Jakość według podstawowego jej teoretyka - E.Deminga, jest tym co zadowala, a nawet zachwyca klienta. Rozumiana w tym kontekście i odniesiona do funkcjonowania szkoły, jakość pojmowana jest jako proces podlegający badaniu. Może się ona zmieniać - tzn. zwiększać lub zmniejszać. Odpowiednio zbadana jakość pozwala określić wartość danej placówki oświatowej z wielu, różnych stron, umożliwiając dostarczenie kompleksowej oceny. Jak do każdego badania koniecznym jest zastosowanie odpowiednich narzędzi, dopasowanych do specyfiki podmiotu badanego a także uświadomienie sobie kolejnych kroków które powinny zostać podjęte, aby podczas przeprowadzania próby uniknąć błędów.
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie co badamy i jakich metod do tego używamy. Przedmiot badania zostaje dokładnie określony a składają się na niego: kształcenie (efekty i przebieg procesu kształcenia), opieka i wychowanie, frekwencja, plan pracy pedagogicznej kontakty uczeń - nauczyciel czy, patrząc z drugiej strony, organizacja i kierowanie szkołą, praca dyrektora z dokumentacją, zarządzanie ludźmi i wiele innych. Aby dostarczyć kompleksowej oceny, potrzebne są kompleksowe narzędzia badawcze, na tyle zróżnicowane, aby dawały pełen końcowy obraz.

W polskiej praktyce badaniom jakości funkcjonowania szkoły często brakuje kompleksowego podejścia do zadania. Zazwyczaj bierze się jeden aspekt i korzystając z jednego instrumentu badawczego dokonuje się powierzchownej oceny. Najczęściej pomiary opierają się o ankiety, a zapomina się o takich metodach jak analiza testów i sprawdzianów, na sprawdzeniu takich danych statystycznych jak: wyniki egzaminów, frekwencja, wyniki konkursów przedmiotowych, staż i wykształcenie nauczycieli, korzystaniu z arkusza diagnostycznego, a także formularzy obserwacji lekcji. Do faktycznego określenia poziomu jakości potrzebne jest przemyślane, całościowe podejście, czego często brakuje, a badania aspektowe nie są w końcowym rozrachunku miarodajne. Oprócz tego nie wolno zapominać, iż mierzenie jakości szkoły nie jest działaniem jednorazowym, a procesem, którego wyniki mają służyć do planowania przyszłych zmian, zwiększania konkurencyjności szkoły a także zdemaskowania jej wad. Zatem analizy powinny być prowadzone okresowo, aby można było dostrzec czy następuje postęp a także wyznaczyć nowe cele.
Dodatkowym elementem badań jakości szkoły, powinna być ocena ich skuteczności a także wymierności wyników. Bez możliwości zweryfikowania czy dane badanie jest przeprowadzone zgodnie z wytycznymi, nigdy nie będzie pewności co do jego autentyczności. Takiego aparatu weryfikacyjnego często w badaniach szkół polskich brakuje.

Za zaletę należy traktować coraz bardziej popularną praktykę, w której procedura badań zostaje opracowana przez grupę fachowców, przypominających swoim działaniem firmę konsultingową. Zmienia to podejście do szkoły, traktując ją jako wielopoziomowe przedsiębiorstwo, gdzie jej funkcjonowanie określa się zespołem nachodzących na siebie elementów i każdy z tych elementów musi zostać zbadany aby umiejscowić jego wpływ na pozostałe części. Daje to szanse na uzyskanie kompetentnej wiedzy na temat szkoły, a przy tym określenie faktycznego poziomu jakości danej placówki.

Anna Kostrubała
Wydział Zarządzania i Komunikacji
Uniwersytet Jagielloński


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama