Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6289
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w klasie I gimnazjum

Wychowanie to wyposażenie człowieka w wiedzę, system wartości oraz wspieranie w formowaniu postaw. Celem wychowania jest wszechstronne kształtowanie osobowości wychowanka, stymulowanie jego rozwoju i przygotowanie go do życia w społeczeństwie.

Wychowanie przygotowuje ucznia do właściwego wyboru wartości, uczy otwarcia na drugiego człowieka, koniecznego w kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Jest prowadzeniem ku psychicznej dojrzałości, charakteryzującej się zgodnością zachowań z wyznawanymi normami, odpowiedzialnością za swoje czyny i odniesienia do drugiego człowieka.

Celem programu jest zintegrowanie zespołu klasowego, pomoc w nawiązaniu kontaktów i lepszym poznaniu, rozwijanie empatii, wywołanie w uczniach chęci akceptacji siebie i utrwalenia własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych działań.

Zadaniem programu jest stymulowanie rozwoju młodego człowieka, wspieranie go w dążeniu do samopoznania i samooceny, odnalezienia swojego miejsca w grupie, społeczności klasowej i szkolnej. Ma na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie asertywności ucznia, przekazanie wartości ogólnych stanowiących wspólne dobro ludzkości, którymi wychowanek może się kierować w samodzielnym postępowaniu.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Drosdalska-Mucha
Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera
w Gniewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama