Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6253
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Referat do wykorzystania przy pedagogizacji rodziców lub do samokształcenia.

Każde dziecko jest w jakimś stopniu twórcze. Cechę tę należy rozwijać jak najwcześniej. Rozwijanie myślenia twórczego powoduje, że dziecko jest ciekawe świata, nie boi się ryzyka, jest samodzielne w planowaniu i wykonywaniu swych działań, jest bardziej otwarte na nowe doświadczenia, zwiększają się jego możliwości intelektualne, pomysłowość, giętkość myślenia.

W sferze społecznej rozwija się tolerancja i akceptacja inności. Zabawy rozwijające twórcze myślenie sprzyjają integracji grupy.

Planując wykorzystanie metod i technik twórczego myślenia należy zwrócić uwagę na praktyczne ćwiczenie umiejętności twórczych kosztem ograniczenia treści teoretycznych oraz dobór najskuteczniejszych metod i środków dydaktycznych. Powinny być stworzone sytuacje sprzyjające domyślaniu się, zgadywaniu, krążeniu wokół tematu, eksponowaniu zaskakujących pomysłów, analogii, przeciwieństw i refleksji. W związku z takim rozumieniem procesu edukacji podstawą nie może być tylko podana wiedza książkowa. Ważna jest także potoczna wiedza uczniów, przyswajana w toku wielu sytuacji pozalekcyjnych oraz wiedza o świecie zewnętrznym i własnym rozwoju, gromadząca się pod wpływem poznania i przeżywania piękna sztuki, przyrody, sposobu bycia z innymi ludźmi. Nie możemy się koncentrować tylko na rozwijaniu pamięci i poszerzaniu zakresu wiadomości. Postarajmy się rozwijać na lekcjach myślenie twórcze, wymagające od ucznia pomysłowości, własnej inwencji, dociekliwości, oryginalności, itp. Dziecko powinniśmy traktować jako twórcę, a nie tylko odbiorcę. Taki styl pracy z uczniem stawia przed nauczycielem nowe możliwości, ale też zmusza do poszukiwań i zmiany metod pracy. Dlatego tak ważne są teraz metody aktywizujące, a co za tym idzie nauczanie twórcze. Nauczanie twórcze powinno być bardziej uczeniem się i samokształceniem, gdzie rolę nauczyciela ogranicza się do zainicjowania sytuacji problemowej, pomocy i zachęty. Dlatego należy rzadziej stosować metody podające, unikać stawiania wyłącznie pytań zamkniętych, na które dziecko odpowiada w sposób odtwórczy, a stwarzać więcej sytuacji problemowych, gdzie uczeń mógłby wykorzystać własną inwencję twórczą.

(...)

Pełna publikacja zawierająca zestawy przykładowych ćwiczeń...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Joanna Burda
Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama