Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
625
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zaburzenia związane percepcją wzrokową

Zaburzenia spostrzegania wzrokowego u dzieci ujawniają się w:
- trudności wyodrębniania części w złożonej całości oraz scalania poszczególnych części w całość;
- trudności w dostrzeganiu różnic między przedmiotami, obrazami i układami przestrzennymi podobnymi, lecz nie identycznymi oraz podobieństw w układach pozornie całkowicie różnych;
- trudności w odwzorowywaniu graficznym i przestrzennym złożonych struktur przede wszystkim o charakterze abstrakcyjnym ( kształty geometryczne, znaki graficzne);
- trudności rozumienia, wnioskowania na materiale obrazkowym.

Percepcji należy uczyć się tak, jak każdej innej umiejętności. Funkcjonowanie analizatora wzrokowego doskonali się wraz z wiekiem. Percepcja wzrokowa rozwija się pod wpływem doświadczeń zdobywanych w środowisku i uczenia się.

Zalecenia ogólne do pracy:
Kierować spostrzeżeniami dziecka. Zwracać uwagę na różne szczegóły w otoczeniu. Zachęcać do ćwiczeń i zabaw.

ZALECANE ĆWICZENIA
1) odwzorowywanie układów przestrzennych figur i brył geometrycznych (klocki, mozaiki);
2) odnajdywanie takich samych przedmiotów, obrazków i różnych ich układów wśród innych podobnych, lecz nie takich samych;
3) odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami, przedmiotami i ich układami;
4) zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez określony czas;
5) graficzne odwzorowywanie kształtów geometrycznych symetrycznych, asymetrycznych, linearnych (szlaczki);
6) rozpoznawanie obrazków, których położenie zostało określone słownie;
7) układanie obrazków z części wg wzoru i w oparciu o zapamiętany wzór;
8) uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach;
9) odtworzenie z pamięci eksponowanych przedmiotów i wskazanie po krótkiej przerwie miejsca, na którym leżały;
10) dobieranie jednakowych par figur;
11) scalanie figur no. prostokąta, kwadratu, koła z części;
12) wypełnianie konturów większych figur mniejszymi;
13) uzupełnianie niepełnych konturów figur;
14) odtworzenie prostych układanek przestrzennych wg modelu;
15) różnicowanie figur geometrycznych płaskich i przestrzennych;
16) różnicowanie figur o podobnych kształtach;
17) dobieranie liter wielkich do małych;
18) dobieranie liter drukowanych do pisanych;
19) wykonywanie plansz i albumów ilustrujących litery;
20) wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie;
21) segregowanie wyrazów takich samych;
22) segregowanie wyrazów o takiej samej liczbie liter;
23) segregowanie wyrazów z określoną spółgłoską;
24) wyodrębnianie liter w wyrazach , podkreślanie;
25) różnicowanie liter najczęściej mylonych( n-u, b-p, b-d);
26) tworzenie wyrazów rozpoczynających się literami najczęściej mylonymi: n, u, b, p, d;
27) dobieranie wyrazów tak, by każdy następny różnił się od poprzedniego tylko jedną literą; np. noc- nos-kos- koc- kod- jod- jad;
28) tworzenie wyrazów rozpoczynających się taką samą sylabą;
29) uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach;
30) uzupełnianie zdań z lukami przez wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej lub tworzenie własnych;
31) układanie zdań pojedyńczych, rozwiniętych, oznajmujących, pytających przy pomocy ilustracji i rozsypanek wyrazowych;
32) podział zdań na wyrazy przez pocięcie i ponowne ułożenia;
33) dobieranie zdania do obrazka;
34) uzupełnianie zdań obrazkami, wyrazami;
35) tworzenie krótkich tekstów składających się z dwóch, trzech zdań z rozsypanki wyrazowej jako odtworzenie tekstu słyszanego, opisu ilustracji, odczytanie ułożonego tekstu.

Bibliografia:
1. M.Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WsiP, W-wa, 1985r.
2. T. Danielewicz, A.Koźmińska, J.Magnuska, Pomoce terapeutyczne dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych, PTHP, W-wa, 1974r.
3. G.Demelowa, Minimum logopedyczne dla nauczycieli przedszkola, WsiP, W-wa, 1979r.
4. T.Gąsowska, Z.Stepowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WsiP, W-wa, 1978r.
5. E.Schopler, M.Lansing, L.Waters, Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, SPOA, Gdańsk, 1983r.

mgr Genowefa Grzeszczuk
Logopeda dyplomowany
Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie


Zaświadczenie onlinenumer online: 203 gości

reklama