Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6197
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Innowacja metodyczno-programowa "W naszym mieście są tacy ludzie"

Życie wewnątrzszkolne stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji, kształtować odpowiednie postawy wobec odmiennych kultur, poglądów, zachowań i wiary. Dzięki działaniu szeregu wychowawców i pedagogów, ich wychowankowie coraz łatwiej radzą sobie z kwestią tolerancji, zdając sobie sprawę, iż bez postawy tolerancji nie jest możliwe rozwiązanie ani nawet złagodzenie problemów współczesnego świata. Jednak wśród uczniów nadal istnieją pewne stereotypowe uprzedzenia dotyczące np. mniejszości narodowych.

Inowacyjność zajęć objętych tytułem "w moim mieście są tacy ludzie" polega nie tylko na nawiązaniu przez młodzież bliższego kontaktu z mniejszościami narodowymi, poznaniu ich historii, kultury, sztuki i obyczajów, a przez to zwalczaniu stereotypów w myśleniu i odczuwaniu, ale także na sposobie relacjonowania i przedstawiania zebranych materiałów i informacji w j.angielskim, co stanowi doskonałą motywację do nauki języka obcego, za pomocą którego można komunikować się na całym świecie.

Mamy nadzieję, że dzięki odpowiednio dobranym zadaniom i zdobytym doświadczeniom nasi uczniowie będą potrafili otworzyć się na nowe kontakty, uwolnią się od stereotypów, wyeliminują agresję oraz nauczą się korzystać z bogactwa jakie niesie za sobą odmienność a przy tym wszystkim wzbogacą swoje słownictwo języka angielskiego. Zebrany zaś materiał może w przyszłości posłużyć nie tylko do wykorzystania na lekcjach j.angielskiego, ale również na lekcjach wychowawczych oraz wiedzy o społeczeństwie.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Joanna Kupczyńska
Łukasz Kupczyński
Marlena Młynarczyk
Inga Szramka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Gorzowie Wlkp.


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama