Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6169
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego.

O dysleksji mówimy wtedy, gdy występują zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, a także w przypadku sprzężenia tych zaburzeń.

Dziecko ryzyka dysleksji to dziecko o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, jak również dziecko z nieprawidłowej ciąży, porodu oraz z rodziny, gdzie występowały przypadki opóźnionego rozwoju mowy, leworęczność, dysleksja. O tym , że dziecko jest z grupy ryzyka dysleksji, mówimy wtedy, gdy występują ww. zaburzenia przy prawidłowym rozwoju intelektualnymi dobrych warunkach środowiskowych.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji. W określeniu zaburzeń sfery i rodzaju trudności pomoże Skala Ryzyka Dysleksji opracowana przez M.Bogdanowicz.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu zazwyczaj ujawniają się w początkowym okresie nauki szkolnej. Natomiast w klasie 0 mogą pojawić się symptomy ryzyka dysleksji.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Elżbieta Awsiukiewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 79 gości

reklama