Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6147
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski zajęć sportowo-rekreacyjnych "Mały sport - wielka radość"

Program z zakresu piłki siatkowej (gry i zabawy ruchowe) z elementami techniki i taktyki dla grupy dziewcząt z klas III-VI.

Ruch jest jedną z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem, podstawą, źródłem życia. Ruch czyli aktywność ruchowa jako środek i komponent kultury fizycznej stanowi nieodzowny element rozwoju i powodzenia życiowego człowieka. Sprzyjanie powstawaniu postaw pro-zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia stały się głównymi przesłankami, które należy uwzględnić przy realizacji celów edukacji do kultury fizycznej. Aktywność ruchowa wraz z postawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych. Okoliczności te stawiają nowe, specyficzne zadania stawiane przed szkołą i nauczycielami wychowania fizycznego.

Klasyczne, tradycyjne cele wychowania fizycznego którymi są:
- zapewnienie warunków dla harmonijnego rozwoju organizmu,
- kształtowanie cech psychomotorycznych,
- rozwój umiejętności ruchowych,
- kształtowanie nawyków higienicznych,
- wyposażanie w odpowiedni zasób wiedzy odnośnie fizjologii człowieka oraz sportu,
- kształtowanie pożądanych postaw społeczno-moralnych, aby spełnić w/w uwarunkowania
muszą być uzupełnione o komponenty pełnego i świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wdrażania do rekreacji ruchowej. Na przeciw tak pojmowanemu wychowaniu fizycznemu wychodzi idea skonstruowanego przeze mnie programu. Jest on przeznaczony do realizacji w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych, ma przede wszystkim uaktywnić i usamodzielnić uczniów oraz sprzyjać pozytywnemu i radosnemu nastawieniu do wszelkich form aktywności ruchowej.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Małkowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 77 gości

reklama