Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6127
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Prawa człowieka w szkole - jak o nich uczyć ?

Ministerialny priorytet Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009 zakładający badanie skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka wynika w pierwszej kolejności z przyjętych w dniu 17 maja 2007 roku zapisów Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu skuteczności wykonywania wyroków Trybunału, a przede wszystkim zapobiegania stwierdzeniu naruszenia przez Polskę Konwencji, planuje się podjęcie w naszym kraju systematyczne działania mające na celu poprawę ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie praw człowieka. Jednym z podstawowych działań w tym zakresie jest planowane upowszechnianie wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma za zadanie między innymi prowadzenie działań promujących wiedzę o prawach człowieka w drodze między innymi kontynuowania i rozwoju Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka a także poprzez dokonanie przeglądu podstawy programowej kształcenia ogólnego i innych aktów wykonawczych w celu sprecyzowania priorytetów nadzoru pedagogicznego w zakresie nauczania i wychowania w kontekście praw człowieka. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest nałożenie na szkoły obowiązku realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Jak sobie z tym poradzić?

Edukacja praw człowieka to po pierwsze nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, po drugie to edukacja na rzecz tych praw.

Prawo człowieka dotyczy każdej pojedynczej osoby. Prawo człowieka zaczyna się od momentu stania się człowiekiem. Dziecko jest człowiekiem i ma takie same prawa jak człowiek dorosły. Ale ze względu na ograniczoną możliwość skutecznej ochrony swoich praw, ustanowiony jest szczególny akt prawny, czyli Konwencja o Prawach Dziecka, którego zadaniem jest szczególna ochrona praw dziecka.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Maria Michalak
Szkoła Podstawowa w Krzywinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama