Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6049
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Uczeń zdolny w szkole

Jednym z zadań szkoły podstawowej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie nabywania wiedzy o świecie, o sobie samym oraz wprowadzenie dziecka w zależność świata, uświadomienia mu miejsca współczesnego człowieka w środowisku społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

Zadanie to szkoła wypełnia w stosunku do uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych należą oprócz dzieci niepełnosprawnych również uczniowie wybitnie zdolni.

Uczeń szczególnie zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania.

Wspomaganie rozwoju takich uczniów należy rozpocząć od określenia ich potrzeb edukacyjnych. Rozpoznanie tych potrzeb jest jednym z elementów współczesnej diagnozy i obowiązującego programu nauczania.

Potrzeby specjalne ucznia zdolnego to wszystkie potrzeby wynikające z jego funkcjonowania w różnych dziedzinach życia.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Maria Michalak
Szkoła Podstawowa w Krzywinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 106 gości

reklama