Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
60
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Polska w Europie

Scenariusz zajęć integracyjnych w formie konkursu

Opracowany przez nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku:
mgr Agnieszkę Rutkowską
mgr Genowefę Poliszkiewicz
mgr Annę Prymakę

WSTĘP

Publikacja ta jest opisem opracowanej przez nas formuły konkursu. Daje on możliwość wspaniałej zabawy uczniom z poziomów wiekowych klas IV, V, VI. Nazwałyśmy go "Polska w Europie", gdyż proponowane zadania w sposób prosty i zabawny przybliżają dzieciom niezwykle ważny dla każdego Polaka temat: istotę Unii Europejskiej, jej rolę i znaczenie dla Polski i Europy.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym scenariuszem zrozumiecie, że górnolotne teksty i ambitne programy niekoniecznie docierają do odbiorcy ( szczególnie ze szkoły podstawowej). Zajęcia te integrują zespoły klasowe, angażują nie tylko uczniów uzdolnionych, ale również tych, którzy mają problemy z przyswajaniem wiedzy, a także uczą zdrowej rywalizacji.

Mamy nadzieję, że zadania zebrane w tej publikacji będą inspiracją dla innych nauczycieli w tworzeniu własnych konkursów.

ŻYCZYMY POWODZENIA !

SCENARIUSZ
Czas trwania zajęć - 2 godziny dla każdego ciągu klasowego.
Scenariusz zajęć dla każdego ciągu klasowego jest podobny, zmienia się tylko zakres materiału, którego dotyczą zadania.

CELE EDUKACYJNE :

 • określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie,
 • rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny,
 • ukazanie problemów Polski na tle jednoczącej się Europy,
 • prezentacje obaw i nadziei Polaków związanych z wejściem do Unii Europejskiej,
 • poznanie państw należących do Unii Europejskiej.

  KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE :

 • wyszukiwanie, selekcja i dobór informacji,
 • praca w zespole,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • argumentowanie i prezentowanie własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
 • wdrażanie do samokontroli i samooceny.

  PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ :

  Uczniowie :

 • Na miesiąc przed zajęciami przedstawiciel każdej klasy losuje nazwę państwa należącego do Unii Europejskiej lub ubiegającego się o przyjęcie, a następnie klasa przygotowuje prezentację według podanej instrukcji ( załącznik nr 1) .
 • Chętni uczniowie przygotowują dekorację sali.
 • Wybrani uczniowie przygotowują spektakl "Zupa żółwiowa".
 • Każda klasa na zajęcia przynosi: kredki, mazaki i dwa arkusze papieru.

  Nauczyciele prowadzący przygotowują:

 • Instrukcję (załącznik nr 1).
 • Scenariusz spektaklu (załącznik nr 2 ).
 • Rysunek Syriusza (załącznik nr 3).
 • Mapkę konturową Europy (załącznik nr 4 ).
 • Tekst ody "Do radości" (załącznik nr 5).
 • Diagram literowy (załącznik nr 6 ).
 • Krzyżówki (załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 ) .
 • Mapkę konturową Europy (załącznik nr 13 ).
 • Plansze z punktacją .
 • Dyplomy dla zwycięzców.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Powitanie zebranych klas. Wystawienie spektaklu " Zupa żółwiowa" według scenariusza z książki pt. " Pinokio... , a jak myślisz?" Jana Jakuba Należytego (załącznik nr 2) przez uczniów z koła teatralnego.

  2. Ocena prezentacji klas (od 0 do 20 punktów ).

  3. Ocena plakatów (od 0 do 10 punktów ).

  4. Zadania dla klas:

  Klasa IV:

 • Zadanie 1
  Na arkuszu papieru zapiszcie wyjaśnienia pojęć : integracja europejska, Unia Europejska, euro.
  Czas pracy - 10 minut. ( od 0 do 15 punktów )

 • Zadanie 2
  Maskotką dzieci z Unii Europejskiej jest Syriusz. Występuje on w każdym kraju z jego narodowym elementem. Zaprojektujcie strój dla Syriusza z elementami polskimi. (załącznik nr 3)
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 5 punktów)

 • Zadanie 3
  Na mapce konturowej Europy (załącznik nr 4) zamalujcie kolorem zielonym państwa należące do Unii Europejskiej, a kolorem niebieskim państwa ubiegające się o przyjęcie do Unii Europejskiej.
  Czas pracy - 10 minut. ( od 0 do 10 punktów )

 • Zadanie 4
  Policzcie ile razy w tekście ody "Do radości" (załącznik nr 5) występuje słowo (z odmianami):
  a) radość,
  b) miłość,
  c) brat. Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 15 punktów)

  Klasa V :

 • Zadanie 1
  Unię Europejską w obecnej chwili ( to jest od ostatniego rozszerzenia w 1995 roku ) tworzy 15 państw. Znajdźcie ich nazwy na diagramie (załącznik nr 6).
  Czas pracy - 10 minut. ( od 0 do 15 punktów )

 • Zadanie 2
  Na mapce konturowej Europy (załącznik nr 4) zamalujcie kolorem zielonym państwa założycielskie, a pozostałe państwa członkowskie kolorem niebieskim.
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 15 punktów)

 • Zadanie 3
  Skomponujcie piosenkę lub ułóżcie wiersz pod tytułem " Moja droga do Unii Europejskiej".
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 10 punktów )

 • Zadanie 4
  Rozwiążcie krzyżówki ( załącznik nr 7 i nr 8 )
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 26 punktów )

  Klasa VI :

 • Zadanie 1
  Na arkuszu papieru wypiszcie 3 osiągnięcia lub odkrycia wybitnych Polaków w dziedzinie nauki, sztuki i literatury wraz z uzasadnieniem jakie miało ono znaczenie dla Europy.
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 15 punktów )

 • Zadanie 2
  Rozwiążcie krzyżówki ( załączniki nr 9,10,11,12 ).
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 32 punktów )

 • Zadanie 3
  Na mapce konturowej Europy ( załącznik nr 13 ) zamaluj na zielono państwa należące do Unii Europejskiej, a na czerwono państwa ubiegające się o przyjęcie. Wypiszcie stolice i języki urzędowe w tych państwach.
  Czas pracy - 10 minut. (od 0 do 36 punktów )

 • Zadanie 4
  Na arkuszu papieru wypiszcie pozytywne i negatywne następstwa wejścia Polski do Unii Europejskiej.
  Czas pracy - 10 minut. ( od 0 do 10 punktów )

  5. Podsumowanie wyników i wręczenie dyplomów.

  Przykładowe załączniki:

  (...)

  Pełna wersja pracy z 13 załącznikami dostępna na naszej płycie CD

  BIBLIOGRAFIA
  1. Z. M. Barankiewicz, B. Mosiński, K. Waluch : Gry i zabawy w edukacji europejskiej. Płock 2003.
  2. J. J. Należyty : Pinokio ... , a jak myślisz? , Warszawa 2002.

  Genowefa Poliszkiewicz
  Anna Prymaka
  Agnieszka Rutkowska
  Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku


 • Zaświadczenie online  numer online: 90 gości

  reklama