Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5973
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja regionalna. Klasy I-III

Nauczanie zintegrowane to pierwszy szczebel kształcenia szkolnego obejmującego klasy I-III. Jego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka, ukazywanie dzieciom obrazu świata poprzez rozpatrywanie faktów, zjawisk, procesów i wydarzeń z różnych punktów widzenia. Sprzyja temu umiejętny dobór treści i metod, wychodzenie od doświadczeń dzieci i stopniowe ich poszerzanie.
Dziecko w młodszym wieku szkolnym jest silnie związane z domem rodzinnym, środowiskiem, w którym się wychowało, z miejscem zamieszkania i najbliższą okolicą. Jest bardzo dobrym obserwatorem tego, co się wokół niego dzieje. Dlatego uważam, że jest to doskonała okazja, aby połączyć naukę pisania, czytania, mówienia, liczenia, przeżyć artystycznych z realizacją treści regionalnych, co będzie sprzyjało w osiąganiu celów dydaktycznych i wychowawczych. Pogłębianie wiedzy o własnym regionie należy rozpocząć od najmłodszych lat. Dzieci mogą być wtedy pełnowartościowymi partnerami dorosłych w zachowaniu tradycji, ponieważ od dzieciństwa chłoną i zatrzymują w sobie to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Pamiętają zwyczaje, obyczaje, gwarę, które kultywowane są w jego rodzinie i środowisku. To, co przeżyły w dzieciństwie, tkwi w ich świadomości przez całe życie. Pogłębianie wiedzy o własnym regionie jest również ważnym etapem w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej.
Mam nadzieję, że realizując ten program zachęcę dzieci do poznawania i rozumienia świata, jego kultury, rozbudzania szacunku do swojej miejscowości, regionu i Ojczyzny.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Magdalena Łaczkowska
Szkoła Podstawowa nr 8
w Bełchatowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 176 gości

reklama