Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5936
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Moja Adamowizna i jej okolice

W dobie łatwego przenikania się innych kultur i integracji z innymi krajami Europy ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsamości narodowej, by poznając "obce", kochało "swoje". Zachowanie własnej kultury i jej trwanie zależne jest od przekazu dziedzictwa kulturowego, które odbywa się przede wszystkim poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka.

Region jest rzeczywistością "zakorzeniającą" człowieka w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym samym daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą, co ma swoje konsekwencje w sferze aktywności człowieka. Dziecko od najmłodszych lat chłonie i zatrzymuje w sobie to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu. Przez całe życie pamięta fakty z własnego dzieciństwa, między innymi: zwyczaje, obyczaje, gwarę, które kultywowane są w jego rodzinie i środowisku. To bowiem co przeżyło w dzieciństwie, tkwi w świadomości człowieka przez całe dorosłe życie.

Program Moja Adamowizna i jej okolice pozwala na szerokie wykorzystanie wiedzy o środowisku lokalnym. Powstał on z myślą o najmłodszych. Jego celem jest przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury, wspomaganie umiejętności poznawania i poszukiwania korzeni kultury rodzimej oraz rozwijania zainteresowań swoim regionem. Będzie realizowany w roku szkolnym 2007/2008 w grupie dzieci 6 letnich. Realizacja w/w programu rozpocznie się od połowy września 2007 roku, a zakończy się w połowie czerwca 2008 roku. Treści programowe zgrupowałam w trzech blokach tematycznych: Moja rodzina i mój dom, Moja szkoła, Moja miejscowość i okolice. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystam: albumy, zdjęcia, dokumenty, portrety. Wskazane jest także: wykonanie albumu Moja Adamowizna, wykonanie wystawy prac dziecięcych Zabytek Adamowizny, zorganizowanie konkursu plastycznego pt. Moja miejscowość. Program taki może być realizowany przy każdej nadarzającej się okazji. Doskonałe efekty przynosi łączenie treści regionalnych z edukacja plastyczną.

(...)

Publikacja bez ilustracji...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Pełna wersja publikacji dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Zofia Powązka
Szkoła Podstawowa im. dra M. Chełmońskiego
w Adamowiźnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 81 gości

reklama