Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5935
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program współpracy z rodzicami klasy "0"

Współpraca z rodzicami to problem bardzo poważny, szeroki i niezwykle istotny. Na pewno nie ma co do tego wątpliwości żaden nauczyciel i dlatego trzeba podejmować wszelkie działania, by konieczność współpracy stała się równie istotna dla rodziców. Uświadomienie rodzicom, że stworzenie dziecku optymalnych warunków rozwoju powinno być wspólnym celem przedszkola i domu rodzinnego będzie pierwszym krokiem do przełamania nieufności i zawiązania nici porozumienia. Aby ten cel osiągnąć oba środowiska muszą współdziałać i szukać możliwie najlepszych form kontaktu.

Nauczyciel ma tu nie łatwe zadanie takiego ukierunkowania pracy z rodzicami, by poczuli się współodpowiedzialni za przedszkole, zaakceptowali metody pracy, ale także chętnie korzystali z rady, pomocy, wsparcia i życzliwości.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami ma wg J.Dudzińskiej:

 • rozszerzać i pogłębiać wiedzę rodziców o dziecku
 • służyć ustaleniu jednolitych form oddziaływania wychowawczego
 • podnosić kulturę pedagogiczną rodziny
 • włączać rodziców do rozwiązywania wychowawczych i organizacyjnych problemów placówki szkolnej.

  Niniejszy program ma ułatwić nauczycielom zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie rodzic - dziecko - wychowawca. Uważam, że im większa jest wiedza rodziców na temat pracy nauczyciela, jego zadań oraz problemów, z jakimi się boryka, tym silniejsze oddziaływanie wychowawcze na dziecko. Współpraca rodziców z nauczycielem pozwala na lepsze rozumienie dziecka przez obie strony.

  (...)

  Pełna publikacja...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Zofia Powązka
  Szkoła Podstawowa im. dra M. Chełmońskiego
  w Adamowiźnie


 • Zaświadczenie online  numer online: 48 gości

  reklama