Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
589
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego

(...)

Celem niniejszej pracy jest opracowanie i przedstawienie narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji szkolnego programu wychowawczego w Gimnazjum w Łoniowie, w którym pracuję od początku wdrożenia reformy oświaty. Samo zagadnienie jest niezwykle trudne i złożone, gdyż mało jest dotychczas wypracowanych, standardowych i uniwersalnych dla każdej szkoły, metod i sposobów mierzenia jakości pracy szkoły w sferze wychowawczej. Samo gimnazjum jest przecież nowym szczeblem edukacyjnym w naszym kraju.

Zakończył się pierwszy trzyletni cykl kształcenia i wychowania pierwszej grupy absolwentów gimnazjum, a więc rodzi się potrzeba dokonania oceny w sensie celowości, kierunkowości działań wychowawczych szkoły, wskazania słabych i mocnych stron pracy wychowawczej szkoły, dostrzeżenia barier i zagrożeń dla prawidłowego wychowywania młodzieży.

Zawód nauczyciela wymaga świadomości i odpowiedzialności za to co dzieje się w szkole i klasie. Wymóg większej odpowiedzialności formułowany przez władze oświatowe i społeczeństwo (rodzice, samorząd lokalny) zaowocował tym, że szkoły muszą częściej analizować swoje cele edukacyjne, praktykę i własne osiągnięcia. W nowoczesnych szkołach- takimi właśnie muszą być nasze gimnazja- nauczyciele włączani są jako koordynatorzy przy rozwijaniu programów nauczania i wychowania.

Elementem niezbędnym tego procesu jest właśnie ewaluacja. Dane muszą być zbierane w sposób systematyczny, aby posiadać informacje potrzebne do wspomagania procesów decyzyjnych w dziedzinie doskonalenia programów nauczania i wychowania.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Kazimierz Marcinkowski
Publiczne Gimnazjum w Łoniowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 244 gości

reklama