Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5849
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski z edukacji regionalnej dla grupy dzieci sześcioletnich "Lubniewice - moja mała ojczyzna"

Edukacja regionalna stanowi ważny element świadomości każdego człowieka.
W zreformowanej szkole jest jednym z priorytetów programu na każdym etapie kształcenia. Reforma systemu oświaty sprawiła, że problematyka regionalna stała się integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego.

To kim jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, kulturze i tradycji wyniesionej z domu rodzinnego i najbliższego otoczenia. Do zadań nauczycieli należy więc uświadamianie dzieciom, jak ważne i cenne jest poznawanie i przejmowanie wartości tkwiących w kulturze otoczenia człowieka. Współczesne przedszkole, aby mogło dobrze przygotować wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym, powinno oddziaływać nie tylko na sferę intelektualną dziecka, lecz również na sferę emocjonalną, którą rozwija się min. dzięki wykorzystywaniu treści regionalnych.

Realizacja programu edukacji regionalnej jak twierdzi W.D.Wall powinna "zapewnić dzieciom podstawy takich form wiedzy i sposobów myślenia, które pozwolą im nawiązać kontakty z obiektywnie istniejącym środowiskiem oraz społecznościom. Bez tego umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności ciągłego i dynamicznego przystosowywania się do możliwości pełnego uczestnictwa jednostki w kulturze jej społeczeństwa będą w zasadniczy sposób ograniczone" (W.D.Wall "Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa". PWN. Warszawa. 1986. s.27.)

Jednym z głównych kierunków jakie powinien wytyczyć sobie nauczyciel tworzący i realizujący program edukacji regionalnej w przedszkolu powinno być budzenie u dzieci przywiązania do lokalnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. Dostarczanie i pogłębianie wiedzy o własnym regionie sprzyja utrwalaniu tożsamości lokalnej i narodowej.

Rozbudzanie u dzieci patriotyzmu zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania nauczycieli, od ich więzi z regionem, świadomości, jak ważną rolę spełnia on w ich życiu i od związanej z tym działalności na rzecz regionu i jego dziedzictwa kulturowego. Również od tego czy potrafią "patrzeć sercem" zarówno na własny region, jak i wychowanków, którzy mają dorosnąć między innymi po to, by pielęgnować i pomnażać to dziedzictwo. Nie wolno zatem nauczycielom zapominać, że prawidłową postawę społeczną dziecka buduje się na korzeniach , które czerpią treści z nieprzebranej skarbnicy dziedzictwa kulturowego, stają się motorem aktywności i uczestnictwa jednostki w egzystencji wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.

Podejmując wyzwanie jakim jest stworzenie autorskiego programu z edukacji regionalnej nauczyciel musi uświadomić sobie to, że nie jest to zadanie łatwe, lecz z pewnością pasjonujące i przynoszące wiele satysfakcji. Dzięki niemu wracamy do własnych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodzinnego miasta czy wioski, a potem całej Polski, polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów, krajobrazów. W pracy z dziećmi sięgamy do zaleceń programowych, ale i do osobistych doświadczeń. Aby pokochać swoją małą ojczyznę trzeba ją przede wszystkim poznać - nie tylko poprzez książki, Internet i telewizję, ale przez kontakt z ludźmi, zdarzeniami i miejscami, które świadczą o jej historii i odrębności. Ważne jest by zapewnić dziecku takie doświadczenia, ponieważ będzie się ono do nich odwoływać w dorosłym życiu. Na nich zbuduje swój związek emocjonalny z regionem, poczucie tożsamości narodowej i obywatelskiej więzi. W barwnym multikulturowym i zglobalizowanym świecie poczucie przynależności do konkretnego środowiska, regionu i narodu jest szczególnie ważne.

(...)

Wiek przedszkolny to najwłaściwszy czas na przybliżenie dziecku świata, na zapoznanie z regionem w którym żyje. Mała ojczyzna dla dziecka sześcioletniego to jego najbliższe otoczenie, które najpierw tworzą rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, potem przedszkole i jego społeczność. Edukacja, która wychodzi od regionu jest więc dla dziecka naturalną drogą kształtowania własnej tożsamości społecznej, kulturowej i narodowej.

Ucząc małe dzieci przywiązania do własnej rodziny, miejscowości i regionu otwieramy im drzwi do tego by w późniejszym czasie uczucia miłości do małej ojczyzny przekształciły się w dojrzałą postawę patriotyczną.

Podczas realizacji treści programowych dziecko ma możliwość samodzielnego poznawania, odkrywania, doświadczania i badania. Tak zdobyta wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza, trwalsza i stanowi zachętę do dalszych działań. Obok aspektu poznawczego edukacji regionalnej ważny jest również aspekt emocjonalny, co wynika z właściwości rozwojowych dzieci przedszkolnych. Dziecko bowiem lepiej przyswaja te treści, które przeżywa. Aby oferta edukacji regionalnej była dla dzieci bogata, interesująca, odpowiadająca ich potrzebom, powinna odwoływać się do tego, co dziecku bliskie, znane i z czym może się identyfikować.

(...)

Pełna, obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Beata Adamczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 47 gości

reklama