Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5839
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Białystok nasza mała ojczyzna

Autorski program edukacji regionalnej przeznaczony dla klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja regionalna jest ważnym zjawiskiem kulturowo-społecznym.
Jest przetworzeniem współczesnego, rozumienia regionalizmu - z jego głębokimi sensami, ze znaczeniem dla rozwoju kultury, jednostki, społeczeństwa - w formę edukacji.
Edukacja regionalna czerpie z bogactwa duchowego i materialnego kultury regionalnej, sięga do wzorców osobowych i specyficznych interakcji społecznych regionu, wykorzystuje walory środowiska fizycznego, rozwija się wreszcie w oparciu o zjawiska tożsamości i wspólnotowości.
Edukacja regionalna szeroko opiera się na regionie, który rozumie jako świat ogólnoludzki w całej swej rozciągłości.
Edukacja regionalna w szczególny sposób interesuje nauczycieli prowadzących nauczanie początkowe. Realizacji treści regionalnych sprzyja zintegrowany charakter tej edukacji oraz związek z wychowaniem rodzinnym, a także środowisko, z którym dziecko jest bardzo mocno związane. Wspomaga ona również w sposób naturalny zrównoważony rozwój psychofizyczny i intelektualny oraz wykształca i ugruntowuje wartości etyczne humanistyczne i patriotyczne. Problematyka dotycząca miejsca zamieszkania, najbliższe okolicy może być przykładem swoistej osi programowej nauczania zintegrowanego, myślą przewodnią, wokół której przebiegać będzie proces kształcenia początkowego.

Główne założenia programu, jego cele, treści kształcenia, formy i metody ich realizacji pozwolą na wszechstronny rozwój młodego człowieka zgodnie z jego potencjalnymi możliwościami. Program przedstawia podstawowe elementy i treści jakie powinna zawierać dobra edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym w klasach 1-3. Treści kształcenia programu wynikają z "Podstawy Programowej" rozszerzonej o treści regionalne i będą obowiązywały wszystkich uczniów uczęszczających do mojej klasy.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Skrypko


Zaświadczenie onlinenumer online: 32 gości

reklama