Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5785
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć integracyjno-adaptacyjnych

Internat jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą, której powstanie związane było z upowszechnianiem szkolnictwa. Główne zadanie tej placówki to praca opiekuńczo-wychowawcza. Z początkiem roku szkolnego następuje przyjmowanie nowych wychowanków. W ciągu trwania roku szkolnego przyjmuje się nowych lub odchodzą już mieszkający. Dlatego naturalną staje się pomoc ze strony wychowawców "w zakorzenianie się" się nowych wychowanków, gdyż dla nich włączenie się w nieznaną społeczność jest dużym przeżyciem psychicznym i stanowi poważny problem życiowy.

Dlatego pierwsze dni pobytu w placówce często pozostawiają trwałe ślady, nie zawsze przyjemnych doznań emocjonalnych, które są potęgowane odłączeniem od rodziny, znanego środowiska lokalnego i zagubieniem w tłumie, gdzie panuje ruch, hałas oraz zdarzające się przypadki wykorzystywania młodszych i słabszych przez starszych i silniejszych. Mogą one wywoływać traumatyczne zdarzenia, a nawet wywoływać nerwice. I dlatego wymagają ze strony wychowawców rozpoznania wspomnianych sytuacji i troskliwej opieki. Dlatego też, podjęłam się przeprowadzenia zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla młodzieży szkół ponagimnazjalnych w celu ich lepszego przystosowania się do nowych warunków, nowego środowiska.

Niniejszy program poświęciłam działaniom integracyjnym realizowanym w Internacie przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Pomysł zrealizowania programu zrodził się z chęci niesienia pomocy oraz zaspokajania potrzeb wychowanków.

Program przedstawia zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w grupie wychowawczej. Składa się z teoretycznych założeń, charakterystyki badanej grupy, zawiera scenariusze zajęć socjoterapeutycznych, opis realizacji tychże działań oraz uwagi i wnioski końcowe podsumowujące przebieg działań.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Sieczak
Internat przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich
w Ostrołęce


Zaświadczenie onlinenumer online: 32 gości

reklama