Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5772
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Moje spotkanie z Jezusem

Innowacja programowa nauczania religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Celem tej innowacji jest kształtowanie postawy religijnej poprzez rozbudzenie w dziecku tęsknoty za bezpieczeństwem, pokojem, budowanie zaufania w relacjach międzyludzkich oraz zaspokojenie pozytywnych pragnień, których źródłem jest sam Bóg.

Niniejsza innowacja nauki religii jest w pełni zgodna z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 czerwca 2001 roku i z Programem Nauczania Religii. Innowacja programowa "Moje spotkanie z Jezusem" jest przeznaczona dla klasy I młodszego wieku szkolnego i zakłada rozbudzenie pełnej ufności, której wyrazem stanie się miłość do objawiającego się Boga. Dzięki temu łatwiejsze stanie się wtajemniczenie dziecka w misterium sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, a także w liturgię Mszy Świętej. Innowacja ta rozszerza treści zawarte w programie podstawowym dla klasy pierwszej i zakłada, że w klasie II nastąpi jego rozwinięcie.
Na tym etapie rozwoju dziecko przechodzi od działalności zabawowej do uczenia się. Ta zmiana wymaga odpowiedniego kształtowania motywów do nauki. Dziecko uczy się chętniej, gdy praca daje mu przyjemność, gdy spotyka się z pochwałą nauczyciela i gdy zna bliskie i konkretne cele działania. A zatem motywem uczenia jest to, by być dobrym uczniem oraz coś nowego poznać.
Innowacja będzie realizowana raz w miesiącu na zajęciach dodatkowych w szkole, z uwzględnieniem współpracy z rodziną i parafią.
Przedstawiona innowacja ma charakter otwarty. W zależności od poziomu religijnego dzieci może on ulec modyfikacjom. Zmiany te mogą dotyczyć wyboru właściwych treści, a także rozwiązań metodycznych.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Marzena Piątkowska
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Rawie Mazowieckiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 85 gości

reklama