Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5707
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego "Pieśni, tyś moja moc"

Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Program własny zajęć pozalekcyjnych dla chóru szkolnego, został napisany na rok szkolny 2007/2008 w celu rozbudzania i pogłębiania wśród uczniów zainteresowań muzycznych. Ponadto do napisania tego programu skłonił mnie fakt, iż brakuje tego typu programów w ofertach proponowanych przez wydawnictwa.

W oparciu o własne spostrzeżenia i obserwację mogę stwierdzić, iż współczesna młodzież ma stosunkowo wąskie zainteresowanie muzyką. Gdyby jeszcze do tego uczniowie zostali pozbawieni bezpośredniego kontaktu z muzyką to wówczas nie będą jej w ogóle potrzebowali, a tym bardziej rozumieli. Istnieje zatem konieczność kształtowania u uczniów potrzeb kulturalnych, ponieważ są one czynnościami wyuczonymi, a nie wrodzonymi.

Jednym z najbardziej znamiennych czynników, które wpływają na rozwój zainteresowań muzycznych jest stworzenie sposobności usłyszenia dobrej muzyki i wywołania przeżycia emocjonalnego, przeżycia głębokiego wrażenia, pochodzącego z treści muzycznej utworu lub jego wykonania. Wskutek tego rodzi się zapotrzebowanie na muzykę, która prowadzi do trwałego zainteresowania się nią.

Tak też niewątpliwie jedną z form umożliwiającą rozwijanie i pogłębianie zainteresowań muzycznych jest działalność chóru szkolnego. Uczniowie wchodzący w jego skład mają możliwość czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtując jednocześnie swoją osobowość poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką, w tym przypadku z muzyką chóralną.

Chór szkolny to również jedna z form będąca kontynuacją pracy umuzykalniającej. Na zajęciach chóru szkolnego nauczyciel utrwala i pogłębia wiadomości i umiejętności nabyte na lekcjach muzyki. Przede wszystkim wyrabia w uczniach pożądane nawyki śpiewu chóralnego i rozwija zamiłowania w tym kierunku. Na zajęciach tych nauczyciel kształci również indywidualne zdolności uczniów jakimi są: słuch harmoniczny i głos.

Podsumowując powyższe rozważania uważam, iż prowadząc zajęcia z chórem szkolnym przygotowuję swoich uczniów do czynnego udziału w życiu muzycznym, w szczególności do amatorskiego uprawiania muzyki.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwia Szczypior
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Bohaterów Westerplatte
w Grudziądzu


Zaświadczenie onlinenumer online: 32 gości

reklama