Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5633
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć z uczniem dyslektycznym "Nie taki diabeł straszny, jak go malują"

Dysleksja - słowo, które wielu nauczycieli przeraża. Wiąże się ono bowiem ze zmianą podejścia do konkretnego ucznia. Przed oczami staje problem z indywidualizacją metod nauczania w przepełnionym zespole klasowym, a co z kolei wiąże się z dodatkową pracą: analizowaniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, nawiązaniem współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami, czy chociażby sprawdzanie zeszytów ćwiczeń, które uczeń powinien prowadzić. Często reakcją obronną wielu nauczycieli jest negowanie istniejącego problemu a nazywanie go uczniowski lenistwem, nieuctwem i rodzicielskim "kombinatorstwem" (z uwagi na uzyskanie lepszych wyników sprawdzianu w klasie szóstej). Jednak nie można zaprzeczać, że większość opinii dotyczy "prawdziwych" dyslektyków: dzieci inteligentnych, które z zasady mają specyficzne kłopoty z czytaniem, pisaniem i po prostu z ortografią. Nie umieją przecież zastosować dobrze opanowanych zasad ortograficznych. Dysleksja więc jest u nich przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się. Mają problemy nie tylko z językiem polskim, ale również z większością przedmiotów, gdzie ujawniają się ich zaburzone funkcje (analiza i synteza wzrokowa, słuchowa; motoryka; pamięć wzrokowa, słuchowa, ruchowa; lateralizacja oraz orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni).
Ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że z dysleksji nie można "wyrosnąć". Jedynie co jest możliwe, to to, że dyslektyk zacznie sobie radzić ze swoimi problemami w mniejszym lub większym stopniu. Ale pomoc, aby była skuteczna, musi być udzielona jak najwcześniej: przez rodziców i nauczycieli. Na pewno nie można tego problemu lekceważyć, ponieważ uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu wciąż przybywa.
Program zajęć z uczniem dyslektycznym pt. "Nie taki diabeł straszny, jak go malują" przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie. Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie klas IV-VI, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dysleksję rozwojową.
Program przewiduje realizację zamierzonych celów w ciągu roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Kolejność usprawniania zaburzonych funkcji oraz wzmacniania tych, które mogą kompensować braki jest dowolna.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Grabek
Barbara Trzop
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu


Zaświadczenie onlinenumer online: 92 gości

reklama