Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5595
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wiedza i umiejętności w różnych modelach edukacji a rynek pracy

Rynek pracy w ciągu ostatnich lat ewoluował na tyle, aby zmienić wymagania pracodawcy wobec przyszłych pracowników. Nie ma już jednego ideału nowego pracownika - który wcześniej musiał posiadać co najmniej jeden dyplom, umieć dwa języki i najlepiej - mieć kilkuletnie doświadczenie. Nikt nie neguje oczywiście znaczenia dyplomów czy umiejętności - po prostu często zwraca się uwagę na inne kompetencje, które niekoniecznie poparte są dokumentem z pieczątką. Wraz z postępem i w wielu segmentach nasyceniem rynku, pracodawca potrzebuje czegoś co określa kolokwialnie jako "młoda krew". Poszukuje więc ludzi młodych, z chęcią do robienia czegoś nowego, kreatywnych - nie skażonych pracą w zastałych strukturach polskich przedsiębiorstw. Dlatego szanse takiego studenta - który niekoniecznie studia ukończył - rosną wprost proporcjonalnie z jego umiejętnościami. Zakres tych umiejętności również uległ zmianie. Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji nabrało dużo szerszego znaczenia - oprócz tych podstawowych - technicznych, znajomości języków obcych, obsługi komputera, czy tych związanych z wyuczonym na studiach fachem, pojawiły się nowe, niemniej znaczące.

Jest to wynikiem po pierwsze rozwoju nowych sektorów rynku, gdzie podstawową rolę spełniają czynniki takie jak komunikacja interpersonalna, umiejętność negocjacji czy mobilność zawodowa, po drugie zaś jest to zmiana charakteru rynku i wymagań pracodawców, którzy jak zostało zaznaczone powyżej cenią młode umysły za świeżość patrzenia na świat oraz często jeśli nie rewolucyjne to chociaż oryginalne pomysły.

Zawsze istnieje jednak druga strona medalu. Jako, że coraz młodsi ludzie podejmują się poważnej pracy zarobkowej, ich priorytety szybciej się zmieniają i ukierunkowują w stronę zarabiania pieniędzy, konkurencji na rynku. Stają się kapitałem ludzkim, często skupionym na kształtowaniu kariery - ludźmi gotowymi toczyć bezpardonową walkę o pozycję, awans, czy wyższe zarobki.

Wynika z tego, że w czasach kiedy proces globalizacji postępuje w niesamowitym tempie i ogarnia każdą sferę naszego życia - wpływa między innymi na nasze nastawienie do świata i wykonywanej pracy, koniecznym jest znalezienie granicy między sferą pracy a życiem prywatnym, między podejściem do współpracownika a człowieka, między rzeczywistym życiem a sferą swojej duchowości, dzięki której odbieramy świat i pozwalamy na bycie odbieranym. Istnieje więc potrzeba rozgraniczenia tych płaszczyzn - a aby je rozgraniczyć ktoś musi nas tego nauczyć. Temu służyć może dywersyfikacja nauki i wyodrębnione dwa jej segmenty - edukacja praktyczna oraz moralna.

W dalszej części pracy dokonam analizy kompletnego pracownika - czyli cech które się na taki wzór składają. Chciałabym również udowodnić niebagatelny wpływ szkoły (nie tylko jako środka dostarczającego wiedzy), która powinna czerpać z doświadczeń wcześniejszych i wyciągać to co najbardziej przydatne z różnych modeli edukacji. Pozwoli to na stworzenie kompletnego obrazu idealnie wykształconego ucznia, posiadającego cechy i pakiet umiejętności pozwalających kształtować konkurencyjność na obecnym rynku pracy. Jednocześnie zarysuję znacznie edukacji etycznej i wytłumaczę dlaczego wiedza z tego zakresu ma obecnie bardzo duże znaczenie

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Kostrubała
V rok Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Zarządzania i komunikacji społecznej


Zaświadczenie onlinenumer online: 235 gości

reklama