Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5483
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Modele integracji międzyprzedmiotowej w edukacji prozdrowotnej

Jedną z ważniejszych cech zreformowanej szkoły jest nauczanie nastawione na zdobywanie kompetencji przez uczniów oraz holistyczne postrzeganie świata na skutek integracji międzyprzedmiotowej.

Integracja międzyprzedmiotowa - działania nauczycieli w sferze programowego funkcjonowania szkoły polegające na szukaniu związków pomiędzy poszczególnymi przedmiotami nauczania. Integracja międzyprzedmiotowa ma na celu całościowe postrzeganie w procesie nauczania człowieka i otaczającej go rzeczywistości.

Modele integracji:
- jednoprzedmiotowy (monodyscyplinarny)
- wieloprzedmiotowy (multidyscyplinarny)
- międzyprzedmiotowy (interdyscyplinarny)
oraz
- integracja wokół problemów, pojęć, postaci
- integracja treści nauczania (np. bloki przedmiotowe, nauczanie zintegrowane)
- integracja wokół kompetencji (oczekiwanych umiejętności, osiągnięć)

Model jednoprzedmiotowy - najczęściej stosowany w praktyce. W tym modelu, w pierwszej fazie konieczna jest współpraca zespołu nauczycielskiego, nauczycielskiego następnych fazach praca może być ograniczona do jednego "poszukującego" nauczyciela, konsultującego własny program nauczania z innymi nauczycielami w szkole.

Model wieloprzedmiotowy - ma miejsce wtedy, gdy określone zagadnienie rozpatrujemy z punktu widzenia Edukacji różnego rodzaju, czyli na różnych przedmiotach nauczania. Niezbędna jest tutaj współpraca nauczycieli w zespole międzyprzedmiotowym.

Model międzyprzedmiotowy jest bardzo rozwiniętą formą integracji. Wymaga on poza opisanymi poprzednio korelacji w czasie. Zespół nauczycieli musi tutaj ustalić sposób realizacji zagadnienia, wybierając kolejność poszczególnych przedmiotów (mogą one powtarzać kilkakrotnie). Pierwszy przedmiot wprowadza zagadnienie, każdy następny je poszerza, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte na poprzednich lekcjach.

Ze względu na sposób zaangażowania różnych dyscyplin, przedstawiam propozycje integracji międzyprzedmiotowej w edukacji prozdrowotnej. Edukacja zdrowotna to nie tylko domena służby zdrowia, ale również nauczyciela-wychowawcy. Celem nie jest leczenie, ale kształtowanie świadomości uczniów w taki sposób, by potrafili zachować swoje zdrowie, żeby umieli i chcieli mądrze żyć. Troska o zdrowie ucznia winna towarzyszyć wszystkim działaniom wychowawczym i dydaktycznym szkoły. Trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję i wszystkie sprzyjające sytuacje, by kształtować prawidłowe postawy zdrowotne wychowanków.

(...)

Pełna publikacja zawierająca przykładowe modele integracji międzyprzedmiotowej...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Pawlak
Zespół Szkół w Szadku


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama